Sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaiset ovat merkittävässä roolissa kuluttajataitojen edistämisessä

Ei kommentteja

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ovat usein näköalapaikalla ja ensimmäisen neuvojan roolissa ikäihmisten tai muutoin haavoittuvassa asemassa olevan kuluttajan ongelmatilanteissa. Kuluttajansuojan perusasioihin ja neuvonnan keinoihin on tarpeellista tutustua jo opiskeluvaiheessa.

Alan koulutuksessa opiskelijoiden on tarpeen saada riittävät valmiudet, joilla neuvoa asiakkaita erilaisissa kuluttajaongelmissa. Haavoittuvassa asemassa olevien kansalaisten kuluttaja-ongelmat liittyvät usein ostosten tekoon ja asiointiin digitaalisessa ympäristössä, kotimyyntiin, huijauksiin tai talousongelmiin. Näitä ongelmakenttiä on hyvä tarkastella kuluttajaosaamiseen liittyvissä opinnoissa sekä neuvonnan ja ohjauksen menetelmiä opiskeltaessa. 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa työskentelevien käyttöön soveltuu oppimisen palveluiden polkuajatteluun perustuva pedagoginen malli, jonka tarkoituksena on antaa kokonaiskuva ostamisen etenemisestä.

Ohjaus- ja neuvontatilanteissa hyötyä on myös ostopolku-opetusmateriaalista, jota voi soveltaa työelämän tilanteissa.  

Lisäksi kannattaa käyttää hyödyksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston ongelmien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen tarkoitettua verkkosisältöä. Sisältö on ensisijaisesti tarkoitettu ikäihmisille tai heidän läheisilleen ennaltaehkäisemään vaikeuksia yllättävissä myyntitilanteissa. Sitä läheiset tai sosiaalialan ammattilaiset voivat käyttää keskustelun tukena ollessaan huolissaan epäilyttävistä ja epämääräisistä tilauksista ja epäselvistä laskuista?

Opetuksessa voi käyttää soveltuvin osin oheisia aineistoja:

Tietopaketti: https://www.kkv.fi/globalassets/kkv-suomi/tietoa-ja-ohjeita/ostaminen-ja-myyminen/ikaihmiset/ikaihmisten-kuluttajataidot-opetusmateriaali.pptx (powerpoint)

Videot (aukeavat uudessa välilehdessä Youtubessa):

1.Kuluttajansuojan perusasiat Kuluttajansuojan perusasiat:
https://www.youtube.com/watch?v=MQyvdeg_oiU

2. Näissä tilanteissa voi vaatia kaupan perumista: https://www.youtube.com/watch?v=4In7QtYAUYQ

3. Näin selvität yllättävät ja epäasialliset myyntitilanteet: https://www.youtube.com/watch?v=6rHUSuHPUNI

4. Vältä maksuhäiriömerkintää https://youtu.be/O2lR3FX5d6I

Muut aineistot

KKV-verkkosivusto: Tietoa ja ohjeita kuluttajille eri teemoista https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/

Muistilista kodin seinälle: Osaatko sanoa EI KIITOS
(printattava/ladattava pdf)

Huijausinfo.fi (Kuluttajaliitto)