Mitä olen oppinut?

Ei kommentteja

Työharjoitteluni Kilpailu- ja kuluttajavirastossa Oppimisen palveluiden tiimissä on nyt lopuillaan. Tammikuussa alkanut työharjoitteluni on mennyt todella nopeasti ja olen oppinut näiden viiden kuukauden aikana paljon uutta. Olen saanut tehdä monipuolisesti työtehtävä esimerkiksi viestinnän, verkkosivujen oppimistehtävien kuin myös kansainvälisen yhteistyön parissa.

Olemme pohtineet tiimissämme paljon sitä, miten etätyö on vaikuttanut työharjoitteluuni. Meitä on pohdituttanut kysymykset muun muassa etätyön vaikutuksista työnohjaukseen sekä jokapäiväiseen vuorovaikutukseen. Poikkeusolojen aikana on helppoa tunnistaa, kuinka etätyö on myös omalta osaltani vaikuttanut vuorovaikutuksen määrään työpäivän aikana. Etätyötä tehdessä jää väkisinkin välistä esimerkiksi päivittäiset vuorovaikutustilanteet työpaikalla ja kahvipöydän ääressä. Tällaiset vuorovaikutustilanteet työpaikalla voivat toimia merkittävinä informaalisen oppimisen muotoina esimerkiksi virallisten perehdytysten ja työnohjauksen ohella. Toisaalta ihana tiimini on lisännyt keskinäistä vuorovaikutustamme säännöllisillä etäkokouksilla, joista ehdoton suosikkini on ollut viikoittainen kävelykokouksemme.

Etätyölläkin on kuitenkin hyvät puolensa oppimisen kannalta. Etätyöskentely opettaa ennen kaikkea suunnitelmallisuutta ja itseohjautuvuutta. Työrytmiä ja omia työtehtäviä on opittava seuramaan ja suunnitelmaan aktiivisesti sekä itsenäisesti. Etätyöskentely on myös opettanut kysymään rohkeammin apua ja kommentteja mahdollisiin askarruttaviin kysymyksiin, vaikka avun pyytäminen onkin etänä haastavampaa kuin kasvokkain.

Etätyöstä huolimatta, olen hyvin kiitollinen ja onnellinen harjoittelujaksostani Kilpailu- ja kuluttajavirastossa Oppimisen palveluiden tiimissä. On ollut antoisaa nähdä, millaista on työskennellä valtion virastossa sekä asiantuntijan työtehtävässä. Totta kai, olen myös oppinut paljon uutta kuluttajan suojasta, kuluttajan oikeuksista sekä vastuista, joiden paremmasta ymmärtämisestä on ollut hyötyä myös jokapäiväisessä elämässäni. Koen, että uuden tiedon nopeassa omaksumisessa auttoi sen käsitteleminen konkreettisesti oman elämän esimerkkien kautta, mikä vahvisti hyvin myös substanssiosaamistani. Mielestäni yksi arvokkaimmista opeistani harjoittelujaksoni aikana on ollut kuitenkin se, että olen saanut lisää itsevarmuutta ja uskoa omasta osaamisesta sekä pärjäämisestä työelämässä.