Tunnen tuotteeni luotsaa yrityksiä vastuullisuuteen

Ei kommentteja

Yritysten vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia ja luo yrityksille painetta. Miten yritys voi osoittaa tuntevansa tuotteitaan koskevat vaatimukset ja velvollisuutensa toimijana?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kehittänyt Tunnen tuotteeni -kokonaisuuden, joilla kulutustavaroita valmistavat, maahantuovat ja jakelevat yritykset voivat testata ja syventää tuoteturvallisuuden tuntemustaan.

Kokonaisuus auttaa myös kuluttajia hahmottamaan, millaisia velvollisuuksia yrityksillä on. Kuluttaja voi tutustua tuotteille asetettuihin vaatimuksiin ennen ostopäätöksen tekemistä tai katsoa Tunnen tuotteeni -merkin saaneet yritykset Tunnentuotteeni.fi -sivustolta.

Vaativammat asiakkaat, vastuullisempi yritystoiminta

Vaatimukset tunteva kuluttaja on asiantuntevampi asiakas, joka osaa vaatia tuotteilta turvallisuutta ja tietää, millaisesta tuotteesta kannattaa maksaa. Tällainen asiakas myös kannustaa yritystä ottamaan vastuullisuuden osaksi toimintaansa.

Asiakkailla on usein rajallinen valikoima keinoja arvioida tuotteiden turvallisuutta ja vertailla yrityksiä keskenään. Tentit suoritettuaan yritys saa käyttöönsä Tunnen tuotteeni -merkin ja markkinointipaketin, joilla se voi osoittaa vaatimusten tuntemisen ja vastuullisuutensa asiakkailleen ja yhteistyötahoilleen sekä erottua kilpailijoistaan. Tunnen tuotteeni -merkki kertoo asiakkaille esimerkiksi, että yritys huomioi asiakaspalautteen liiketoiminnassaan.

Tukena lainsäädäntöviidakossa

Tunnen tuotteeni -kokonaisuus on jatkuvan oppimisen alusta, jonne yritys voi palata aina tilaisuuden tullen päivittämään tietojaan ja suorittamaan tenttejä. Vastuullinen toiminta myös tukee yrityksen imagoa ja saattaa olla myyntivaltti.

Tunnen tuotteeni -kokonaisuudesta aloitteleva yritys, pidempään bisnestä tehnyt toimija tai vaikkapa yrityksen sisäänostaja saavat tukea oman osaamisensa kehittämiseen. Tenttien avulla yritys voi seurata oman tuotetuntemuksensa tasoa ja tunnistaa mahdollisia kehityskohteita. Tentit ovat maksuttomia ja ne on suunniteltu erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä silmällä pitäen, mutta ne ovat avoimia kaikille yrityksille kokoon katsomatta.

Tenttien rinnalle kehitettävä oppimisympäristö on yrityksen apuna lainsäädäntöviidakossa. Sen tavoitteena on helpottaa tuoteturvallisuuslainsäädännön omaksumista ja se sisältää esimerkiksi tallenteita Tukesin järjestämistä webinaareista.

Yritykset voivat osallistua oppimisympäristön kehittämiseen. Tukesille voi lähettää palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä toiveita oppimismateriaalista osoitteeseen tunnentuotteeni@tukes.fi.

Lue lisää:
tunnentuotteeni.fi
tukes.fi/tunnentuotteeni

Jenni Mutka
ylitarkastaja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) Kuluttajatuotteet-ryhmässä