Myyjänvastuupolku sopii yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen

Ei kommentteja

Myyjänvastuu on sitä, että kuluttajakauppaa tekevä yritys toimii kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttajakaupassa myyjänvastuun toteuttaminen on maineen- ja riskienhallintaa. Kuluttajat suosivat luotettavaa kauppakumppania eli yritystä, joka toimii lain edellyttämällä tavalla ja siksi markkinoilla pärjäävät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa ja suunnittelevat toimintansa alusta alkaen myyjän vastuun tuntien.  

Myyjänvastuun kokonaisuuden hahmottamiseksi ja opettamisen tueksi olemme KKV:n Oppimisen palveluissa kehittäneet myyjänvastuupolun. Myyjänvastuupolulle on koottu kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.

Myyjänvastuu alkaa jo yritystoiminnan suunnittelun vaiheessa

Myyjänvastuun toteuttamisen lähtökohta on se, että tuntee ja ymmärtää oman oikeudellisen roolinsa yrittäjänä ja elinkeinonharjoittajana. Yritystä perustettaessa tai myyntiprosessia suunniteltaessa yrittäjän tai yrityksessä toimivan on hyvä pohtia mihin yrityksen toiminta pohjaa ja mitkä ovat yrityksen arvot? On tärkeää myös tiedostaa, että myyntikanavalla/-tavalla on merkitystä.

Digitaalisuus on luonut/tuonut lisää myyntikanavia ja verkon myyntipaikkoja ja esimerkiksi verkkokaupan perustamisesta on tullut helppoa. Sen sijaan myyjänvastuuta digitaalisuus ei ole helpottanut, saati vähentänyt. Välillä digimaailmassa kauppaa tehdessä voi unohtua myyjänvastuu, vaikkakin se on läsnä kaupan teossa siinä missä kivijalkakaupassakin. Myyjänvastuun omaksuminen ja toteuttaminen vaatii myyjältä osaamista, mutta sen huomioiminen yritystoiminnassa kannattaa.

”Monella, varsinkin aloittelevalla yrittäjällä, saattaa olla katse kohdistettuna myyntiin ja asiakashankintaan. Jos esimerkiksi markkinointi ja reklamaatiotilanteet hoituvat huonosti, niin maine kirii nykyajan digi- ja somemaailmassa todella nopeasti. Siinä saattaa mahdollisesti hyväkin yritysidea kaatua tai ainakin kompuroida, jos virheitä ei oikaista, asiakaspalvelua ei tavoita tms.  Asiakaspalvelun järjestämistä olisi hyvä miettiä jo ennen liiketoiminnan käynnistämistä”, kertoo KKV:n kuluttajaneuvonnan erityisasiantuntija Kati Korppoo.

Myyjän vastuu ulottuu läpi koko myyntiprosessin

Myyntiprosessin kokonaisuuden hahmottaminen tukee toimivan liiketoimintasuunnitelman tekoa. Kyse ei ole halusta tai motivaatiosta, sillä yrittäjä ei voi päättää itse kaikilta osin millä ehdoilla kuluttajakauppaa tekee vaan lainsäädäntö on pakottavaa ja sen noudattamatta jättämisellä on seurauksia.

Myyjän tulee olla tietoinen elinkeinonharjoittajan velvoitteista suhteessa kuluttajaan. Riippuen tuotteesta tai palvelusta, jota myydään, on tärkeää huomioida kuluttajansuojaa koskeva lainsäädäntö jo tuotteen tai palvelun suunnitteluvaiheessa ja tuntea kuluttajansuojaviranomaiset ja niiden tehtävät sekä muiden valvovien viranomaisten rooli esimerkiksi turvallisuuteen liittyen. Myyminen alkaa aina siitä, että yritys tarjoaa kuluttajalle myytävän tuotteen tai palvelun. Myyjän on noudatettava esimerkiksi tiedonantovelvollisuutta ja hinnan ilmoittamista koskevia säännöksiä. Myyjän vastuu ulottuu läpi koko myyntiprosessin ja on hyvä huomioida myöhemmin myyjänvastuupolulla teemoina nousevat virhe- ja viivästystilanteisiin liittyvät asiat”, kertoo erityisasiantuntija Saija Kivimäki KKV:n valvonnasta.

Myyjänvastuupolku on suunniteltu erityisesti ammatillisen puolen ja korkea-asteen sekä yliopistojen opettajille, mutta se toimii laajemminkin eri koulutusasteiden opetuksen asiantuntijoiden työkaluna. Materiaali on myös sovellettavissa yrittäjyyskasvatukseen. 

Tällä hetkellä kkv.fi-verkkopalvelusta löytyy kootusti myyjänvastuupolun osaamiskuvaukset, opetuksen tavoitteet sekä ajankohtaisia ilmiöitä ja aktivoivia kysymyksiä opetuksen tueksi sekä oppimistehtäviä.

Tervetuloa mukaan opiskelemaan!