Kesäkuulumisia KULMAsta!

Ei kommentteja

Näin ennen kesälomien alkua on aika kääntää katsetta kuluneeseen lukuvuoteen KULMAn näkökulmasta. Mitä kaikkea tämän vuoden aikana olemme tehneet kuluttajaosaamisen lisäämiseksi?

Yhteiskehittämistä ja valmentavaa sidosryhmäyhteistyötä sekä ajankohtaisuutta

Kulman blogissa on tänä lukuvuonna pohdittu kuluttajuutta monesta eri näkökulmasta. Olemme blogissa pohtineet, miten digitaalisessa ympäristössä rahan käyttäminen on tuonut uusia taitotarpeita sekä mistä yrittäjyyskasvatus ja työelämäntaitojen oppiminen koostuu? Olemme kirjoittaneet ajankohtaisista ilmiöistä kuten palveluhävikki ja eri ikäisten kuluttaja-osaamisesta.

Olemme julkaisseet sidosryhmiltämme vieraskynäkirjoituksia, mm. Anu Raijakselta ” Kuinka kuluttajien talousosaamisesta tarvitaan lisää tutkimustietoa”, Suomen yrittäjien Päivi Ojalalta ” Matka kestävään yrittäjyyteen alkaa vastuullisesta yrittäjyysopetuksesta ” sekä AMKE:n Satu Ågrenilta
Yrittäjämaista asennetta tarvitsevat kaikki”.

Olemme syksyn aikana tehneet yhteiskehittäen opiskelijayhteistyötä Laurean oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa myyjänvastuupolkuun liittyen sekä saaneet opinnäytetöitä nuorten kuluttajuuteen sekä Ostopolkuun liittyen. Lisäksi meillä Oppimisen palveluissa on ollut etäTET-harjoittelijoita niin syys- kuin kevätlukukaudella. Olemme halunneet näin poikkeusajassakin tukea nuorten työelämään tutustumista ja yrittäjyyskasvatusta.

Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa jatkuu myös syksyllä, koska haluamme, että palvelumme on ihmisläheinen ja vastaa käyttäjien tarpeisiin sekä tukee heidän osaamistaan ja oppimistaan.

Ostopolku, ostajan askeleet ja Kulman tärpit johdattelevat kuluttajan osaamiseen

Ostopolku on opetusta helpottava malli, johon kuvaamme kuluttajan ostoksien tekemisen arkisen toiminnan vaiheiksi. Ostopolkumateriaalit osoitteessa kkv.fi pitävät sisällään opetuksen tavoitteet ja sisällöt ikäkausittain opettajan työn tueksi. Ostopolun aihepiireihin liittyvät blogikirjoitukset löydät täältä.

Olemme julkaisseet KULMAssa kevään aikana Kulman tärppejä eli opetusmateriaaleja esitteleviä postauksia, joilla vastaamme kiireisen opettajan tarpeisiin. Tärpeissä postaamme ostopolun mukaisesti ajankohtaisia oppimistehtäviä ja helposti käyttöön otettavia opetusvinkkejä.

Kulman tärpit ovat Ostajan askeleet -opetuspakettiin kuuluvia tehtäviä. Ostajan askeleet -materiaali on työkalu kuluttajakasvatuksen sisältöjen suunnitteluun, opettamiseen sekä arviointiin. Olemme suunnitelleet Kulman tärpit johdonmukaisesti ostopolku-mallin mukaisesti vuosikelloksi, jossa kuukausittain vaihtuva teema tuo tehtävineen ostopolun oppilaille tutuksi. Aloitamme elokuun puolesta välistä tärppien julkaisemisen syyslukuvuodelle 2021, pysykäähän siis kuulolla!

Myyjänvastuupolku johdattelee niin aloittelevia kuin pidempään alalla olleita yrittäjiä myyjänvastuuseen

Keväällä 2020 julkaisimme Ostopolun rinnalle myyjänvastuupolun. Myyjänvastuupolkumalli sopii erityisesti yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen. Myyjänvastuupolulla kuvaamme ostoprosessiin liittyvät asiat myyjän näkökulmasta. Myyjänvastuulla tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja toimii kuluttajansuojalain velvoitteiden mukaisesti. Myyjänvastuupolulle on koottu kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.

Myyjänvastuupolkuun liittyvät blogikirjoitukset löydät täältä. Syksyllä aloitamme Kulman tärppien rinnalla ammatillisen, korkea-asteen ja yliopistojen opettajille suunnatut ”Myyjän askeleet”, jossa joka toinen viikko julkaisemme helposti käyttöön sovellettavaa opetusmateriaalia myyjänvastuusta. Pysykäähän siis kuulolla!

Kiitämme lukijoitamme kuluneesta lukukaudesta ja toivotamme erittäin aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Kesäterveisin,

Taina & Valpuri
KKV:n Oppimisen palvelut