Kuluttajan arki digitaalisilla alustoilla haastaa tapaa ajatella mainonnasta ja taloudesta

Ei kommentteja

Digitaalisuus on muuttanut median toimintatapoja ja kaupallisuuden ilmenemismuotoja. Digitaalisuus toi alustat ja sovellukset ja mediaan kietoutuneen kaupallisuuden. Mediayritykset ovat aina olleet suurimmaksi osaksi liiketoimintaa, ja niihin on liittynyt mainostuloja. Sosiaalinen media sen sijaan on kaupallisuudesta riippuvaista.

Digitaalisilla alustoilla asioivat kuluttajat kohtaavat samoja tuttuja haasteita, joita liittyy muuhunkin verkkokaupankäyntiin. Alustoilla kaupallisten toimijoiden oikeudet ja vastuut olla vaikeammin hahmotettavissa niin yritykselle kuin kuluttajallekin. Alustat tarjoavat toimintaympäristön monenlaisille ja toimijoille ja eri tavoin tehtävälle kaupalliselle vaikuttamiselle.

Digitaalisilla alustoilla ei ole aina selvää, kuka on myyjä, mikä on alustan rooli kaupankäynnissä ja kenen puoleen kääntyä ongelmatilanteissa. Digitaaliset alustat ovat alustatalouden ydintä ja niillä on vaikutusta talouden rakenteisiin, markkinoihin ja kilpailuun.   

Digitaalisia alustoja ovat muun muassa hakukoneet, vertailusivustot, sijaintiin perustuvat yrityshakemistot ja kartat, uutiskoneet, markkinapaikat, audiovisuaaliset ja musiikkialustat, videonjakamisalustat, maksupalvelut, sosiaaliset verkostot, sovelluskaupat sekä yhteisö- ja jakamistalouden alustat. 

Vaikuttajamarkkinointi sosiaalisessa mediassa

Digitaaliset alustat tarjoavat sekä mahdollisuuksia että haasteita yrityksille, kuluttajille ja viranomaisille. Sosiaalisen median vaikuttajamarkkinointia on se, kun vertaiselta tuntuva somevaikuttaja käyttää tuotteita tai palveluita mainostajan toimeksiannosta. Alustataloudessa tämä edustaa uudenlaista ammattia ja yrittäjyyttä, jossa tulee noudattaa kuluttajansuojalakia. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti. Vaikuttajamarkkinoinnin kuluttajana voi tunnistaa siitä, että postauksesta huomaa merkinnän kaupallinen yhteistyö.

Monet vaikuttajien tekemät, meitä verkossa viihdyttävät videot, podcastit, kuvajulkaisut tai vaikkapa harrastukseen liittyvät blogikirjoitukset ovat vaikuttajamarkkinoinnin lopputuotteita. Yritykset ja vaikuttajat tekevät sopimuksia yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta.

Alustataloudessa kaupallisuus, vaihdanta ja arvon tuottaminen on uudenlaista ja vaikeammin havaittavaa. Vaikuttajan yritykseltä saama vastike markkinoinnista voi olla rahaa tai rahanarvoinen etu, kuten vaate, lahjakortti tai matka. Vaikka saatu vastike ei olisikaan rahaa, kyse on silti markkinoinnista ja liiketoiminnasta.

Data on digiajan valuuttaa

Alustataloudessa keskeistä on alustalla tapahtuva vaihto, jossa arvokasta on data eli tieto ja maine. Alustan kehittäjät ja omistajat hyödyntävät eri käyttäjäryhmiltä kerättyä tietoa ja aktivoivat käyttäjiä jakamaan asiakaskokemuksiaan, luovat sen avulla yhteisöön arvoa ja lisäävät liiketoimintaa.

Kuluttajan digitaalisen median parissa käyttämä aika tuottaa dataa alustalle ja palvelun myyjälle. Kuluttajan dataa hyödynnetään palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintojen kehittämisessä. Datataloudessa datan mittaamisesta ja myymisestä tulee liiketoimintaa. Kuluttajien data on rahanarvoista kauppatavaraa.

Käyttäjä voi nostaa tuottajan huomionarvoa verkossa katselukerroilla, suosituksilla jne., jotka kasvattavat tuottajan vaikuttavuutta ja arvoa. Käyttäjä saa sisällön tai palvelun antamalla oman datansa yrityksen käyttöön ja mahdollisesti edelleen myytäväksi. Kerran luovutettu data vanhenee, mutta ei poistu. Sillä on jatkossa yhteys siihen, miten algoritmien muodostaman asiakkuusprofiilin kautta käyttäjiin kohdennetaan erilaista kaupallista viestintää. Tämä on palveluja hyödynnettäessä hyvä tiedostaa.

Datalla saadaan aikaan kohdennuksia ja vaikuttamista ”juuri minulle merkityksellisiin asioihin”

Kuluttaja kohtaa mediassa yhä enemmän suosituksia, jotka ohjaavat valintoja. Datasta voi olla hyötyä kuluttajille, mutta on tärkeää, että kerättyä tietoa käytetään eettisesti. Joka tapauksessa kuluttaja kohtaa mediassa yhä enemmän suosituksia, jotka ohjaavat valintoja. Yritysten on tarpeen panostaa toiminnoissaan mainonnan tunnistettavuuteen ja muuhun kuluttajansuojaan. Alustayritysten on otettava huomioon tiedon keräämisessä ja käsittelyssä yksilön oikeudet ja tietosuojan vaatimukset. Kuluttajille tarjottavista palveluista annetun informaation on oltava läpinäkyvää ja ymmärrettävää.

Ensi viikon postauksessa julkaisemme 7 vinkkiä kuluttajalle 2020-luvun medialukutaidon kehittämiseksi. Tiivistimme, miten kuluttaja voi yrittää väistellä palvelumuotoilun ja viihteen kietoutunutta kaupallista vaikuttamisesta.