7 vinkkiä kuluttajalle 2020-luvun medialukutaidon kehittämiseksi

Ei kommentteja

Digitaalisuus on muuttanut median toimintatapoja ja kaupallisuuden ilmenemismuotoja. Digitaalisuus toi alustat ja sovellukset ja mediaan kietoutuneen kaupallisuuden. Seuraavat seitsemän vinkkiä auttavat sinua hoksaamaan  palveluihin muotoillut houkutukset. Vinkit ovat avuksi, kun suunnittelet  voi kuluttajuuteen liittyvien taitojen opetusta.

 1. Tiedosta liiketoiminta ja vaihdon välineet
 • Mainonnan tunnistaminen alkaa ymmärryksestä, että kaupallinen media on yritysten liiketoimintaa. Se on kaupallista toimintaa ja siihen osallistuminen edellyttää vastikkeena joko dataa tai rahaa.

2. Tunne oikeutesi mainonnan kohteena

 • Oletus siitä, että kuluttajalla on loistavat medianlukutaidot ei saa hämärtää myyjän vastuuta. Kaupallisen viestinnän eli mainonnan on oltava lain mukaan tunnistettavaa ja se on kuluttajansuojalakiin perustuva kuluttajan oikeus. Yritysten vastuulla on tuntea lainsäädännön velvoittavuus.

3. Tiedosta, että kaikkiin kuluttajiin voidaan vaikuttaa kaupallisesti – myös sinuun

 • Toinen tiedostettava kokonaisuus on se, että yritykset hyödyntävät kuluttajien käyttäytymisestä saatua tietoa. On tiedossa myös, että toimintaamme ohjaavat erilaiset käyttäytymisvinoumat.
  Näiden vinoumien hyödyntäminen ja yritysten keräämä käyttäjädata mainonnan toteuttamisessa myös rajoittaa kuluttajan aitoa valinnanvapautta.

  Kun käyttäytymisvinoumat ohjaavat meitä kuluttajina, teemme päätöksiä näppituntumalla ja luotamme siihen, miten muutkin toimivat. Kuluttajan ja median käyttäjän huomio kiinnittyy mainoksen pääviestiin, eikä pikkuprinttiin tai monen sivun mittaisiin vaikeaselkoisiin sopimusehtoihin – tässä on kyseessä niin kuluttajan asiointiin liittyvä kaupallisten viestien lukutaito kuin yritysten vastuu tarjota ymmärrettävää tietoa kaupan ehdoista.

4. Tarkastele omaa toimintaasi, tunnista tunteita

 • Kaupallista mediaa on tarkasteltava vahvojen itsetuntemuksen silmälasien läpi. Sen lisäksi, että tunnistaa mainoksen on pohdittava miksi tämä mainos tuli juuri minulle kohdennettuna. Miten ja miksi tämä mainos puhuttelee minua?

  Mediakriittisyys on monimuotoista, on itse arvioitava mihin uskoo ja ennen kaikkea mitä itse jakaa? Tärkeää on ottaa selville, kuka on julkaisun tekijä ja miksi julkaisu on tehty. Miksi minua houkutellaan jakamaan tätä eteenpäin ja tiedänkö tarpeeksi jakamani tiedon todenmukaisuudesta jakaakseni sitä eteenpäin.

5. Ota sopimukset vakavasti

 • Mainonta on usein ensimmäinen vaihe, jossa suostutellaan kaupanteon äärelle. Digitaalisessa ympäristössä tilauksen ja mainoksen yhteen kietoutuminen hämärtää tietoisuutta siitä, että on aloittamassa sopimussuhdetta yrityksen kanssa.

  Mainonnan tunnistamisen rinnalla kulkee kysymys: tunnistanko, milloin syntyy sopimus? Osaanko arvioida mihin sitoudun? Yritysten on huolehdittava siitä, että palveluiden käyttöehdoista saadaan kuluttajien kannalta kohtuulliset ja miten kuluttajilla on mahdollisuus hallita oman datansa käyttämistä. Mainonnan tunnistamista, joka auttaa kuluttajan arjenhallintaa, on kyky arvioida kaupallista viestintää tarjoavan yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan, eikä pelkästään yksittäistä mainosta.

6. Tunnista palvelumuotoilun ”sisällä” oleva suostuttelu

 • Sopimuksen syntymisen hahmottamisen avain on kyky lukea asiointitilanteen palvelumuotoilua. Palvelumuotoilun avulla median käyttäjän päätöksentekoa ohjataan ja sitouttaa huomaamatta data tai raha vastikkeena pitkiin tai muuten epäedullisiin sopimuksiin.  Esimerkki tilanteesta, jossa tarvitaan kaupallisen median lukutaidosta on vaikkapa mainostettu sisältöpalvelun kokeilujakso: paneutuuko ja ymmärtääkö kaikilta osin lukemaan ja ymmärtämään esimerkiksi käyttöönottoa koskevan sopimuksen pääkohdat ennen tilauksensa (OK klikkausta) tekemistä.

7. Tarkkaile näitä tietoja

 • Keskeisiä tietoja ovat muun muassa ostoksen pääominaisuudet, kokonaishinta, sopimuksen kesto ja sopimuksen päättämistä koskevat ehdot. Näiden havainnoinnilla voi ennaltaehkäistä esimerkiksi kuluttajan taloutta usein nakertavaa palveluhävikkiä.