Myyjän askeleet 1 & 2

Ei kommentteja

Myyjän askeleet ovat KKV:n Oppimisen palveluiden oppimateriaalipaketti, jossa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet perustuvat myyjänvastuupolkuun ja tähtää myyjänvastuun tuntemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Julkaisemme Myyjän askel -harjoituksia joka toinen keskiviikko. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun. Löydät täsmälinkit Myyjän askeleisiin suoraan KULMA-blogista ja somekanavistamme.

Ensimmäiset Myyjän askeleet johdattelevat myyjänvastuupolun keskelle osioon ”Toimin yrityksessä” pohtimaan ja tunnistamaan omaa roolia yrittäjänä sekä havainnoimaan omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä. Tehtävien avulla opitaan elinkeinoharjoittajan vastuusta suhteessa kuluttajaan ja siihen liittyvää lainsäädäntöä, opitaan työelämässä tarvittavia taitoja sekä tutustutaan tuotteen tai palvelun myyntiprosessiin liittyviin asioihin.

Ensimmäisen myyjänvastuupolun askeleiden tavoitteena on oivallus, että parhaiten markkinoilla menestyvät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa ja jo alkuvaiheessa suunnittelevat toimintansa myyjän vastuun tuntien.

Myyjän askel nro 1: Tunnetko myyjänvastuun?

Myyjänvastuulla tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja toimii kuluttajansuojalainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Kuluttajakaupassa myyjänvastuun toteuttaminen on maineen- ja riskienhallintaa. Yrityksen on menestyäkseen tarpeen hankkia yritykseensä riittävästi henkilöstöä, joka hallitsee kuluttajansuojan periaatteet ja soveltamiskäytännöt.

  1. Tutustu kuvioon myyjänvastuupolusta.
  2. Kuvion keskellä olet sinä yrityksessäsi tai työsi kautta. Laadi visualisoitu tai kirjallinen kuvaus omasta roolistasi kuluttajakaupan toteuttajana. Käytä pohdinnoissasi seuraavia teemoja ja omia kokemuksiasi: pakottava lainsäädäntö, noudattamatta jättämisen seuraukset, elinkeinonharjoittajan velvoitteet suhteessa kuluttajaan, kuluttajaviranomaiset ja niiden tehtävät.
  3. ”Kuluttajat suosivat luotettavaa kauppakumppania eli yritystä, joka toimii lain edellyttämällä tavalla.” Pohdi miten ja miksi myyjänvastuun tunteminen kuuluu yrityksessä toimivan keskeiseen osaamiseen?

Myyjän askel nro 2: Omat tuotteet ja palvelut tutuiksi

Ajattele omaa työtäsi yrityksessä tai kuvittele olevasi yrityksen palveluksessa. Pohdi myyntiprosessia. Käytä apunasi myyjänvastuupolun kuvaa. 

  1. Mitä myytte: tuotetta, palvelua vai näiden yhdistelmää?
  2. Missä myytte: verkossa, kivijalkakaupassa vai yhdistelmänä?
  3. Miten myynti etenee suunnittelusta eteenpäin: markkinointi, myynti, asiakassuhteen hoito, asiakassuhteen päättäminen ja jälkimarkkinointi?

Seuraavat Myyjän askeleet julkaistaan viikon 36 keskiviikkona! Pysy kuulolla!