Hyvää merkkipäivää yrittäjät – osaaminen on yrityksesi tärkein voimavara

Ei kommentteja

Eilen 5.9. vietettiin Yrittäjän Päivää ja nostettiin lippu salkoon yrittäjyyden kunniaksi. Yrittäjyys on tärkeää, sillä yritykset luovat uutta toimintaa, uutta työtä sekä kuluttajille mielekkäitä ja tarpeellisia tuotteita.

Hyvä ammattitaito on yrittämisen perusedellytyksiä. Yrittäjän ammattitaitoon kuuluu myös kuluttajansuojan vaatimusten tunteminen. Asiakas ei välttämättä ole aina oikeassa, mutta myyjän tulisi olla, koska yrityksellä on vastuu lainsäädännön tuntemisesta.

Onneksi kuluttajansuojan vaatimuksista useat tulevat toteutuneeksi jo maalaisjärjen avulla. Jos yrityksen toiminta on luotettavaa, reilua, sujuvaa ja läpinäkyvää, ollaan jo pitkällä. Myyjän tietoisuus kuluttajakaupan pelisäännöistä näkyy kuluttajalle varmuutena ja tietojen antamisen selkeytenä, mikä lisää asiakkaiden luottamusta. Asiakaskokemus ratkaisee paljon ja tyytyväinen asiakas on onnistumisen avaintekijä.

Uudenlaiset palvelut ja yhteiskunnan siirtyminen yhä enemmän sähköiseen kaupankäyntiin lisäävät osaamisen haasteita.  Riittävä tietotaito kannattaa hankkia jo yritystä perustettaessa, jotta liiketoimintakonseptissa voidaan huomioida lainsäädännön vaatimukset.

Toisaalta hyvä ammattitaito on jatkuvaa oppimista ja halua oppia uutta.

Me Kilpailu- ja kuluttajavirastossa haluamme auttaa yrittäjiä parhaan asiakaskokemuksen aikaansaamisessa. KKV:n lakisääteisiin tehtäviin kuuluu elinkeinonharjoittajien osaamisen edistäminen, ja myyjänvastuuta voi oppia ja opiskella. Palvelemme sekä jo olemassa olevia yrityksiä että tarjoamme opetusmateriaaleja opettajien ja kouluttajien käyttöön.

Pykälien esittelyn sijaan olemme soveltaneet palvelumuotoilua kuluttajakaupan luonnollista etenemistä kuvaavan myyjänvastuupolkumallin kehittämisessä. Sen avulla autamme oppimaan kuluttajakaupan perusvaatimuksia kuluttajansuojalain velvoitteiden mukaisesti. Tieto on polun varrella jäsennelty niin, että sitä on helppoa hahmottaa.  Jokaisen yrityksen työntekijän ei tarvitse osata ratkaista ongelmia ja soveltaa syvällisesti kuluttajansuojalakia, mutta jokaisen tulee tuntea myyjänvastuun periaatteet ja tietää kenen puoleen omassa organisaatiossaan vaikeissa tilanteissa kääntyy. 

Yrittäjillä ajattelun tulee olla asiakaslähtöistä. Mekin pyrimme siihen ja tuotamme materiaalia yhteiskehittämisen menetelmin muun muassa oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Uusien verkkosivujemme luominen alkaa pikkuhiljaa olla loppusuoralla sekä uuden oppimisalustan käyttöönotto ja pilottikurssien laatiminen käynnistyy lähiaikoina. Olkaa siis kuulolla!

KKV tervehtii yrittäjiä ja kannustaa eteenpäin yrittämisen polulla tänä poikkeuksellisenakin aikana.

Miina Ojajärvi
Johtaja, Oppimisen palvelut -tiimin esimies