Myyjän askeleet 3 & 4

Ei kommentteja

Myyjän askeleet on oppimateriaalipaketti, jossa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet perustuvat myyjänvastuupolkuun ja tähtäävät myyjänvastuun tuntemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Julkaisemme Myyjän askel -harjoituksia joka toinen keskiviikko. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun ja yrittäjyyskasvatukseen.

Ensimmäiset Myyjän askeleet johdattelevat myyjänvastuupolun keskelle ”Toimin yrityksessä” -askeleelle pohtimaan ja tunnistamaan oma rooli yrittäjänä sekä havainnoimaan omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä. Osioissa opitaan työelämässä tarvittavia metataitoja. Kognitiivisia vinoumia tarkastellaan yrityksen näkökulmasta pohtien muun muassa niiden käytön eettisyyttä ja vastuullisuutta. Ensimmäisen myyjänvastuupolun askeleiden tavoitteena on oivallus, että parhaiten markkinoilla pärjäävät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa ja jo alkuvaiheessa suunnittelevat toimintansa myyjän vastuun tuntien.

Myyjän askel nro 3: Miten yrityksen arvot ja asenteet liittyvät myyjänvastuuseen?

Markkinoilla pärjäävät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa ja suunnittelevat toimintansa alusta alkaen myyjän vastuun tuntien ja tuntevat kuluttajansuojalainsäädännön velvoitteet. Vastuullisuus ja kestävyys markkinoinnissa ja yrityskuvan luomisessa on itsestäänselvyys. Ne näkyvät myös myyjänvastuun toteuttamisessa.

  1. Kuvittele, että sinulla on yritys. Vastaa kysymyksiin ottaen huomioon sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys.
  2. Mitkä ovat yrityksen arvot? Nimeä kolme tärkeintä yritystoimintaa ohjaavaa arvoa?
  3. Miksi yritys on valinnut juuri nämä arvot?
  4. Miten arvot näkyvät yrityksen a) tuotteissa b) palveluissa c) asiakkaan kohtaamisissa, anna esimerkkejä?
  5. Pohdi, miten arvot vaikuttavat työntekijöiden asenteisiin myyjänvastuun kantamisessa ja hyvän asiakaspalvelun aikaansaamisessa.

Myyjän askel nro 4: Kognitiivisia vinoumia käytetään hyväksi liiketoiminnassa tunne vastuusi!

Verkkopalvelujen suunnittelussa hyödynnetään usein kuluttajille tyypillisiä ajatusvinoumia ja tuuppausta (nudging) kohti toivottua toimintaa, hyvässä tai pahassa. Ota selvää:

  1. Mitä käyttäytymisvinoumat tarkoittavat?
  2. Valitse kolme sinua puhuttelevaa esimerkkiä vinoumista.
  3. Kognitiivisia vinoumia käytetään hyväksi liiketoiminnassa. Millaisena näet työntekijän vastuun?
  4. Mitä hyötyjä/haittoja käyttäytymisen vinoumiin liittyen keksit myyjän näkökulmasta?

Hyödynnä tehtävässä tausta-aineistona:
Miten käyttäjiä ohjaillaan verkkopalveluissa? (EKK)

Seuraavat askeleet julkaistaan keskiviikkona viikolla 38.  Pysy kuulolla ja ota askeleet seurantaan Kulmassa!


Kiinnostuitko? Edeltävät Myyjän askeleet löydät täältä:

Myyjän askel nro 1: Tunnetko myyjävastuun?
Myyjän askel nro 2: Omat tuotteet ja palvelut tutuiksi