Kulma vinkkaa – Miten hyödyntää ostopolkua varhaiskasvatuksessa?

Ei kommentteja

Ostopolkumalli on opetustapa, joka antaa lapselle kokonaisvaltaisen kuvan ostamisesta ja kaupanteosta. Ostopolulla ideana varhaiskasvatuksessa on, että arkisia kulutusilmiöitä tarkastellaan lapsen ikäkausi huomioiden leikin ja keskustelun kautta. Koti on monelle lapselle keskeinen kulutusympäristö, mutta myös päiväkoti ja siellä tapahtuvat leikit esimerkiksi kauppa- ja kotileikit tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön ujuttaa lapselle kuluttajuuden taitojen harjoittelua.

Alle olemme koonneet ideoita, kuinka hyödyntää Ostopolkua 4–5-vuotiaan lasten varhaiskasvatuksessa. Olemme koonneet polulle ilmiöitä ja havaintoja sekä apukysymyksiä helpottamaan opetuksen suunnittelua.

1.askel: Olen kuluttaja

Ostopolun ensimmäisellä askeleella pohditaan lapsen roolia kuluttajana. Lasta ohjataan oivaltamaan, milloin hän toimii kuluttajan roolissa.

Lapselle on hyvä kertoa, että ostaa voi muualtakin kuin kaupasta esimerkiksi verkosta. Verkko-ostamiseen voi tutustua esimerkiksi vierailemalla ruokakauppojen verkkokaupoissa. Kivijalkamyymälää voi leikkiä kokoamalla kaupan tai kioskin kotiin tai päiväkotiin. Myös ravintola- tai kahvilaleikki tarjoavat oivan oppimisympäristön kuluttajana toimimiselle. Samalla kehitetään kykyä hahmottaa kuluttamisessa vaikuttavia tunteita ja asenteita – milloin syntyy tarve ja halu ostamiselle?

Kysymyksiä oppimistuokioiden tueksi: Mitä ostaminen tarkoittaa? Mitä voi ostaa? Mistä voi ostaa? Keneltä voi ostaa? Kuka päättää, mitä ostetaan?

2. askel: Etsin ja kohtaan mainontaa

Mitä tapahtuu ennen varsinaista ostopäätöstä? Ostopolun toisella askeleella lapsen kanssa pohditaan mitä mainonta on ja missä sitä kohdataan.

Lapsen kanssa harjoitellaan mainonnan tunnistettavuutta ja mainonnanlukutaitoa. Lapsen kanssa voi tutkia ja tunnistaa mainoksia eri mainoslehdistä ja keskustella mainonnan tarkoituksesta. Ulkoillessa voidaan harjoitella mainonnan tunnistamista ja keskustella miksi huomio kiinnittyy mainoksissa juuri tiettyihin asioihin.

Kysymyksiä oppimistuokioiden tueksi: a) Mikä on mainos ja mistä sen tunnistaa? b) Mikä on mainoksen tarkoitus? c) Mitä eroa on haluamisella ja tarpeella?

3. askel: Teen kauppoja

Kolmas Ostopolun askel johdattelee harjoittelemaan lapsen kanssa kaupanteon aikana tarvittavia taitoja. Arkinen kauppaleikki myyjän ja ostajan roolissa tarjoaa hyvän oppimisalustan pohtia: Mitä kaupan kassalla tapahtuu? Mitä maksaminen tarkoittaa? Mistä raha tulee? Mitä kassalle annetaan?

4. askel: Käytän, kulutan ja reagoin

Neljännellä askeleella keskitytään tavaran tai palvelun käyttöön. Miten omia tavaroita on hyvä käyttää? Mitä on lelujen kestävä käyttö? Kenelle kerrotaan, kun tavara ei toimi tai se menee rikki? Mitä on lainaaminen? Mikä on käyttöohje? Opetuksessa voidaan tutustua tuotteiden käyttö- tai rakennusohjeisiin, korjata rikkimenneitä leluja, pohtia erilaisia käyttötarkoituksia eri tavaroille ja harjoitella lainaamista. Kauppaleikissä voidaan harjoitella viallisen tai rikkinäisen tuotteen palautusta ja vaihtoa.

5. askel: Päätän jatkosta

Viides askel on jatkoa edeltävälle askeleelle. Seuraavaksi lapsen kanssa pohditaan mitä tarkoittaa se, että tavaroista ja tilatuista palveluista (lasten suoratoistopalvelut tai pelit) huolehditaan? Mistä tietää, että tavara on käyttökelvoton? Mitä lelulle tai pelille tapahtuu, kun se menee rikki? Minne hyväkuntoiset, mutta tarpeettomat tavarat viedään? Mitä pitää huomioida, kun palauttaa lainassa olleen tavaran? Lapselle kerrotaan kierrätyksestä ja siihen liittyvistä eri mahdollisuuksista. Omien tavaroiden ja vaatteiden paikoilleen laittamista on hyvä harjoitella osana tavaran käyttöä ja siitä huolehtimista.