Myyjän askeleet 5 & 6

Ei kommentteja

Myyjän askeleet on opetusmateriaalipaketti, jossa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet tarjoavat sinulle käyttövalmiita tehtäviä, jotka on helppo ottaa mukaan opetukseen. Myyjän askeleet perustuvat myyjänvastuupolkuun ja tähtäävät myyjänvastuun tuntemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Julkaisemme joka toinen keskiviikko Myyjän askel -harjoituksia ammatilliseen ja korkea-asteen opetukseen. Myyjän askeleet muodostavat opetuskokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun.

Myyjänvastuupolun toinen osio johdattelee mainonnan tunnistettavuuden, kohderyhmien huomioinnin ja tuotteesta kuluttajalle kerrottavien tietojen äärelle. Tässä kuussa sukellamme yrityksen markkinointiin, sen suunnitteluun ja toteutukseen.

Myyjän askel nro 5: Kaupallinen viestintä tutuksi

Kaupallinen viestintä on osa myyntiprosessia, sillä saadaan ostaja kiinnostumaan, siinä annetaan tietoa tuotteesta tai palvelusta sekä kaupan ehdoista. Kaupallisen viestinnän on oltava tunnistettavissa markkinoinniksi esitystavasta ja mainosvälineestä riippumatta.

  1. Tutki kaupallista viestintää ja etsi: a)huomion kiinnittäjiä ja mainonnan keinoja, b)tuotteen tai palvelun tietoja sekä c) kaupan ehtoihin liittyviä tietoja.
     
  2. Arvioi, miten kaupallisessa viestinnässä kuluttajan ja kaupasta sopimisen näkökulmasta tärkeät tiedot olivat esillä?

Myyjän askel nro 6: Markkinointi ja valvonta

  1. Tutustu Kuluttaja-asiamiehen ratkaisuun: Markkinointi Aku Ankka -lehdessä (lapset) ja linjaukseen: Markkinoinnin virhetilanteet.
  2. Millaisiin asioihin Kuluttaja-asiamies on puuttunut markkinoinnin osalta?
  3. Ota selvää, miten huomioit markkinoinnissa, mainonnan suunnittelussa ja toteutuksessa erityistä suojaa tarvitsevat kuluttajaryhmät?

Myyjän askeleiden edeltävät tehtävät kootusti:

Myyjän askel nro 1 & 2: Tunnetko myyjävastuun? & Omat tuotteet ja palvelut tutuiksi
Myyjän askel nro 3 & 4:
Miten yrityksen arvot ja asenteet liittyvät myyjänvastuuseen? & Kognitiivisia vinoumia käytetään hyväksi liiketoiminnassa – tunne vastuusi!

Seuraava Myyjän askel julkaistaan taas viikolla 40. Pysy kuulolla ja ota askeleet seurantaan Kulman somessa!