Myyjän askeleet 7 & 8

Ei kommentteja

Myyjän askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet tarjoavat sinulle käyttövalmiita tehtäviä, jotka on helppo ottaa mukaan opetukseen. Myyjän askeleet perustuvat myyjänvastuupolkuun ja tähtäävät myyjänvastuun tuntemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Julkaisemme joka toinen keskiviikko Myyjän askel -harjoituksia ammatilliseen ja korkea-asteen opetukseen.

Myyjänvastuupolun toinen osio johdattelee mainonnan tunnistettavuuden, kohderyhmien huomioinnin ja tuotteesta kuluttajalle kerrottavien tietojen äärelle. Seuraavissa tehtävissä paneudutaan yrityksen markkinointiin, sen suunnitteluun ja toteutukseen.

Myyjän askel nro  7: Kaupallisen viestinnän pelisäännöt

Epäonnistunut mainonta johtaa valituksiin. Kuluttaja voi reklamaatiossaan vedota markkinoinnissa annettuihin tietoihin, tietojen puutteisiin, virheisiin tai harhaan johtamiseen.  Selvitä:

  1. Mitä tarkoittaa, myyjän on tiedonantovelvollisuus
  2. Mitä tarkoittaa, markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista?
  3. Mitä tarkoittaa, markkinoinnissa ja asiakassuhteessa ei saa käyttää sopimatonta menettelyä (esim. harhaanjohtaminen ja aggressiivinen menettely)?
  4. Mitä tarkoittaa: markkinoija vastaa virheellisestä markkinoinnista?

Myyjän askel nro 8: Vaikuttajien ja sosiaalisen media käyttö markkinoinnissa

Mainonnan tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia kanavia ja muotoja, myös sosiaalista mediaa. Kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen yritetään vaikuttaa kaupallisesti.

a) Pohdi, mitä tarkoittaa myyjän näkökulmasta, että kuluttajalla on oikeus tietää, milloin häneen vaikutetaan kaupallisesti?

b) Yritykset käyttävät somea markkinointikanavinaan. Lue ja tutustu vaikuttajamarkkinointilinjaukseen.

c) Laadi visualisoitu tai kirjallinen kuvaus omasta roolistasi markkinoinnin toteuttajana. Käytä pohdinnoissasi seuraavia teemoja ja omia kokemuksiasi

  • Kuka on vaikuttaja ja mitä vaikuttajamarkkinointi tarkoittaa?
  • Anna esimerkkejä kanavista, joissa vaikuttajamarkkinointia käytetään
  • Mitä ja milloin vaikuttajien tulee kertoa kaupallisesta yhteistyöstä
  • Mikä on yrityksen vastuu

Julkaistut Myyjän askeleet kootusti:

Myyjän askel nro 1& 2: Tunnetko myyjävastuun? / Omat tuotteet ja palvelut tutuiksi
Myyjän askel nro 3 & 4: Miten yrityksen arvot ja asenteet liittyvät myyjänvastuuseen? / Kognitiivisia vinoumia käytetään hyväksi liiketoiminnassa – tunne vastuusi!

Myyjän askel nro 5 & 6: Kaupallinen viestintä tutuksi / Markkinointi ja valvonta

Kahden viikon päästä Myyjän askeleissa siirrytään myyjänvastuupolun kolmanteen osioon käsittelemään kaupan tekoon liittyviä asioita.  Julkaisemme seuraavat Myyjän askeleet keskiviikkona vk:lla 42! Pysykää kuulolla!