Oppisopimuskoulutus sopii monenlaisiin tarpeisiin 

Ei kommentteja

Kuluva viikko vietettiin valtakunnallista oppisopimusviikkoa, joka toteutetaan jo viidennen kerran. Sen järjestävät vuosittain Suomen Oppisopimusosaajat ja ammatilliset oppilaitokset eri puolilla Suomea. Myös Suomen Yrittäjät tapaa osallistua viikon viestintään, koska oppisopimus on yrittäjille tärkeä.  

Oppisopimusta voitaisiin pienissäkin yrityksissä käyttää huomattavasti enemmän kuin nyt käytetään. Kaikki yrittäjät eivät kuitenkaan tunne ammatillisen koulutuksen monipuolisia mahdollisuuksia. Siksi viestintään on tarpeen panostaa.  

Oppisopimuskoulutus sopii kaikenikäisille ja sitä voidaan hyödyntää monenlaisissa tarpeissa. Sen kesto ja toteuttamistapa ovat räätälöitävissä kulloiseenkin tilanteeseen. Opinnoissa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen ja keskitytään tarvittavan osaamisen hankkimiseen. Oppisopimus sopii sekä uusien työntekijöiden että jo työssä olevien kouluttamiseen.  

Miten oppisopimuskoulutusta voidaan lisätä? 

Viestinnän lisäksi tarvitaan muutoksia oppisopimuskoulutuksen palkkaus- ja korvausjärjestelmään. Myös varsinkin nuorten opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja perustaitoja on parannettava. Suomen Yrittäjät selvitti viime kevään yrittäjägallupissa sekä koulutus- että oppisopimuskoulutuksen käyttöä. Vastausten mukaan molempia voitaisiin käyttää nykyistä enemmän.

Lisätietoja tuloksista löytyy tiedotteestamme: Koulutussopimus suositumpi kuin oppisopimus – molempia voisi käyttää vielä enemmän  | Yrittajat.fi 

Perustietoa oppisopimuksesta: 

  • Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa uuden tai jo työssä olevan työntekijän. 
  • Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osan. 
  • Oppisopimus sopii myös lisäkoulutuksen hankkimiseen. 
  • Oppisopimus on kestoltaan joustava. 
  • Siirtymät koulutussopimuksesta oppisopimukseen tai toisinpäin ovat mahdollisia.  
  • Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa milloin tahansa.  
  • Oppisopimusta voi hyödyntää kesä- ja muiden kausityöntekijöiden rekrytoinnissa.  

Oppisopimustoimijoita palkitaan  

Suomen Oppisopimusosaajat ry palkitsee tänäkin vuonna ansioituneita oppisopimustoimijoita ja -opiskelijoita. Minulla on ilo olla mukana palkintoraadissa. Palkinnot jaetaan marraskuussa ammatillisen koulutuksen seminaarissa Hämeenlinnassa. Huippuhyvien ehdokkaiden videot on koottu soittolistalle, joukossa on myös useita yrittäjiä. Ehdokkaat 2021: Oppisopimuspalkittavat – YouTube 

Marja Vartiainen 
Koulutusasioiden asiantuntija, Suomen Yrittäjät