Ostajan askeleet 9 & 10

Ei kommentteja

Ostajan askeleet on KKV:n Oppimisen palveluiden tuottama oppimateriaalipaketti. Ostajan askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä kuluttajataitojen opetukseen. Ostajan askeleet kokonaisuus tarjoaa sinulle käyttövalmiita tehtäviä, jotka on helppo soveltaa omaan opetukseen. Voit poimia joka toinen maanantai helposti käyttöön otettavia harjoituksia, visoja ja videoita opetukseesi täältä Kulmasta tai somekanaviltamme. Tehtävät soveltuvat perusopetukseen.

Lokakuun harjoitukset inspiroivat oppilaita kehittämään valmiuksia kauppojen tekemiseen sekä motivoivat havainnoimaan esimerkiksi rahankäyttöä, maksutilanteita sekä tekemään taloudenhallinnan kannalta kestäviä valintoja. Lisäksi oppilaita pyritään perehdyttämään kaupankäynnin sopimusten sitovuuteen. Opetuksessa autetaan nuoria hahmottamaan heidän oikeutensa kaupankäynnissä sekä toimimaan vastuiden velvoittamalla tavalla. Tämän viikon tehtävissä pohditaan sopimuksia sekä ostajan vastuita ja velvollisuuksia.

Viikon 41 tehtävät:

Tehtävä 1) Kauppa on sopimus ostajan ja myyjän välillä

Oppilaille näytetään nuorten tekemä video sopimuksista. Tämän jälkeen pohditaan videon pohjalta seuraavia kysymyksiä joko yksin tai ryhmissä:

  • Mitä tarkoitetaan kuluttajansuojalailla?
  • Kenelle kuluttajansuojalaki on tarkoitettu?
  • Mitä tarkoitetaan sitovalla sopimuksella?
  • Koskeeko verkko-ostoksia omat palautussääntönsä?
  • Onko ostajan velvollisuutena ottaa selvää esimerkiksi myyjästä, tuotteesta ja maksamisesta?

Videon tarkoituksena on motivoida oppilaita pohtimaan sopimuksia sekä ostajan vastuita ja velvollisuuksia. Oppilaille tuodaan myös ilmi, että yksinkertaisimmillaan sopimus syntyy jo kaupan kassalla, kun tuote tai palvelu maksetaan. Oppilaiden kanssa keskustellaan myös kirjallisen ja suullisen sopimuksen eroista. Suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, mutta riitatilanteessa sitä voi olla vaikea todentaa. Näin ollen, varsinkin isompien hankintojen kohdalla, sopimus kannattaa tehdä aina kirjallisesti.


Tehtävä 2) Sopimuksen tekeminen

  1. Oppilaat etsivät verkosta sopimusten tekemiseen sekä kuluttajan oikeuksiin liittyvän lyhyen uutisen tai artikkelin.
  2. Oppilaat lukevat valitsemansa tekstin ja miettivät lukiessaan esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

• Missä valitsemasi teksti on julkaistu? Onko lähde luotettava?
• Kenelle teksti on mielestäsi suunnattu?
• Mikä on mielestäsi tekstin välittämä ydinasia tai aihe?
• Opitko tekstin avulla jotakin uutta, mitä?
• Oliko tekstissä jotain jo sinulle ennestään tuttua, mitä?

3.Tämän jälkeen oppilaat kirjoittavat vastaustensa perusteella lyhyen tekstin. Tekstit käydään yhdessä läpi opettajan johdolla.


Ohessa olevista linkeistä pääset suoraan Ostajan askeleiden aiempiin julkaistuihin tehtäviin:

Ostajan askeleet 1 & 2
Ostajan askeleet 3 & 4
Ostajan askeleet 5 & 6
Ostajan askeleet 7 & 8

Seuraavat Ostajan askeleet julkaistaan tuttuun tapaan taas kahden viikon päästä maanantaina! Olethan silloin taas kuulolla!