Myyjän askelia ja valmista materiaalia opetukseen

Ei kommentteja

Verkkokauppa ja muut digitaaliset kuluttajapalvelut ovat valtavirtaa kulutuksessa. Hyvä asiakaspalvelu digitaalisilla kuluttajamarkkinoilla vaatii huippuosaamista eri tasoilla. Osaamisvaatimukset uudistuvat eri tehtävissä, joten ammattiosaamisen tasosta ei voi tinkiä. Katse kiinnittyy kuluttajaosaamisen kokonaisuuteen ja sen kehittymiseen.

Kuluttajaosaamisen kivijalka syntyy jo perusopetuksen aikana

Tänä syksynä Oppimisen palvelut tarjoaa ideoita kuluttajakasvatuksen toteuttamisen uudistamiseksi. Verkkokauppa tuli koronan aikana jäädäkseen, ja sisältöpalvelut sekä muu digitaalinen kuluttaminen ovat oppijoiden arkipäivää. Kannustamme opettajaa kiinnittämään erityistä huomiota opetuksen suunnittelussa kuluttajan digitaalisten taitojen opetukseen – pohdi miten voisit uudistaa sitä.

Verkkokaupassa ja siihen liittyvän kuluttajansuojan osaamisessa on todettu puutteita niin kuluttajilla kuin yrittäjilläkin. Miksipä et yhdistäisi tai tekisi yhteistyötä enemmän perinteisen kuluttajakasvatuksen ja yrittäjyyskasvatuksen välillä. Lopputuloksena syntyy yrittäjyyskasvatusta, joka antaa oppijoille valmiuksia asiakaslähtöisiin asenteisiin. Monialaisissa opetuskokonaisuuksissa teemana toimii verkkokauppa, sillä monet nuoret haaveilevat myyvänsä jotain itse tekemäänsä verkossa.

Ammattiopinnot rakentuvat peruskoulussa opitun päälle. Ammatillinen koulutus ei pysty paikkaamaan peruskoulun aikana syntyneitä osaamisvajeita tai asenteita. Paras hetki oppia vastuullisia ajattelumalleja, asenteita ja osaamista on nuorena, esimerkiksi yläkoulussa, lukiossa tai yliopistossa ja korkeakoulussa.

Myyjänvastuun tunteminen on ammatillisen ja korkea-asteen koulutuksessa kuluttajaosaamisen ydintä

Myyjänvastuu on läsnä kuluttajakaupan liiketoiminnassa koko ajan ja sen osaaminen on yrityksen menestymisen perusta. Miten hidasta ja vaivalloista on oppia tai opettaa myyntiä, brändin rakentamista jne. jälkikäteen, jo työelämään siirryttyä tai yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksellä?

Sama koskee kuluttajalainsäädännön periaatteiden tuntemista. Kiihtyvässä kilpailussa pärjäävät varmasti parhaiten ne yritykset, joilla koko ostosprosessi toimii kuluttajan kannalta sujuvasti ja luotettavasti aina markkinoinnista myynnin jälkeiseen asiakaspalveluun.

Vinkkejä opetukseen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen

Tänä syksynä Oppimisen palvelut vinkkaa ottamaan myyjänvastuun näkökulman mukaan, kun opetat liiketaloutta, markkinointia, asiakaspalvelua tai kassatoimintoja. Kannattaa myös pohtia, onko opetuksessasi verkkokauppa erillisenä teemana vai yhdistyykö se kaikkiin opetettaviin kokonaisuuksiin?

Menetelmäksi tarjoamme myyjänvastuupolkua, joka antaa helposti kokonaiskäsityksen siitä mistä asiakaskokemus syntyy, toimittiin sitten verkossa tai kivijalassa. Asiakaskokemus syntyy vuoropuhelussa asiakkaan kanssa, ja tähän myyjä saa myyjänvastuupolun kautta varmuuden. Polku johdattelee siihen, miten tuote- ja palvelukohtaiset tiedot on kuluttajansuojalain mukaan annettava ostajalle sekä siihen, miten ostopäätökseen vaikuttavat tiedot annetaan oikea-aikaisesti ja ymmärrettävästi. Myyjänvastuupolku on väline asiakaskokemuksen kehittämiseen ja johtamiseen.

Myyjänvastuupolku rakentaa siltaa myyntitoiminnan ja tuotekehityksen tai palvelumuotoilun välille. Hyvä myyjä tietää, että on osa omaa ammattitaitoa tietää mitä ja miten yrityksessä myytävät tuotteet valmistetaan tai hankitaan. Hyvä myyjä tuntee kuluttajakaupan sopimukset ja vastuunsa niiden tekijänä. Kassatoiminnot ja maksamisen ovat osa myynnin kokonaisuutta.

Myyjänvastuupolku yhdistää aiemmat polun vaiheet reklamaatioiden käsittelyyn. Kun tuntee prosessin aiemman vaiheen vastuut ja menettelytavat, ovat reklamaatiotkin helppo hoitaa. Hyvin hoidettu reklamaatio on asiakaskokemus, joka kannattaa hyödyntää kilpailuetuna. Myyjänvastuupolku tekee opiskelijalle näkyväksi sen, miten paras käyntikortti on edellinen kauppa, sen jälkihoito ja siitä saadut opit. Myyjänvastuupolussa on rakennettuna kaupanteon draaman kaari oppimismuotoiltuna ja konkretisoituna. Kuluttajaoikeuksien tunteminen ja niiden noudattaminen on helppoa, ja se auttaa loistavien asiakokemusten syntymisessä.

Tutustu Myyjänvastuun opetusmateriaaliin KKV:n verkkosivuilla!