Myyjän askeleet 9 & 10

Ei kommentteja

Myyjän askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet tarjoavat sinulle käyttövalmiita tehtäviä, jotka on helppo ottaa mukaan opetukseen. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun.

Seuraavaksi Myyjän askeleissa siirrytään kaupan teon vaiheeseen. Myyjän ja ostajan kannalta kauppa on aina sopimus, jota kumpikaan ei noin vain voi muuttaa. Sopimus tehdään aina niiden tietojen varassa, joita myyjä antaa. Myyntitilanteessa kerrotaan hinnasta, tuotteesta, toimituksesta ja sopimuksen kestosta, esimerkiksi onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus, sekä muista ehdoista. Nämä ovat tietoja, joita virhe- tai riitatilanteissa katsotaan ja arvioidaan.

Myyjällä on tiedonantovelvollisuus, joka alkaa markkinoinnissa ja jatkuu ostotilanteessa sekä koko asiakassuhteen aikana. Kun myyjä hoitaa tiedonantovelvollisuutensa, ostaja saa totuudenmukaisen käsityksen siitä mitä on ostamassa ja mihin on sitoutumassa. Myyjän osaamiseen kuuluvat muun muassa erityispiirteet kivijalkakaupassa ja verkkomyynnissä, myös niihin liittyvät erilaiset sopimukset ja maksutavat on hallittava. Näihin asioihin syvennymme seuraavien neljän askeleen aikana.

Myyjän askel nro 9 Kauppa on sitova sopimus

Kuluttajakaupassa myyjä ja kuluttaja sopivat kaupanehdoista. Ota selvää mitä seuraavat sopimuksiin liittyvät asiat tarkoittavat:

 • kaupan kohde
 • hinta
 • sopimuksen kesto: kertasopimus, määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva
 • toimitusaika ja maksuehdot
 • sopimusrikkomusten seuraamukset
 • sopimusehtojen muuttaminen
 • sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Myyjän askel nro 10: Hinta ja kaupan kohde

Myyntitilanteessa myyjän tulee antaa kuluttajalle tiedot tuotteesta tai palvelusta ennen sopimuksen tekoa. Näiden tietojen tulee vastata markkinoinnissa annettuja tietoja.

Ota selvää mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat:

 • Hinnan ilmoittaminen selkeästi
 • Myyntihinta ja sen ilmoittaminen
 • Yksikköhinta ja sen ilmoittaminen
 • Tavaroiden hinta vähittäismyyntipaikassa, näyteikkunassa ja verkkosivustoilla
 • Palveluiden hinnaston verkossa ja kivijalassa
 • Kauppaan liittyvät tai erikseen markkinoitavat palvelut
 • Hintatietojen antaminen koti- ja etämyynnissä
 • Hinnan pyöristäminen

Lue KKV:n ohjeet hinnan ilmoittamiseen:


Aiemmat Myyjän askeleet -harjoitukset kootusti:

Myyjän askeleet 1 & 2
Myyjän askeleet 3 & 4
Myyjän askeleet 5 & 6
Myyjän askeleet 7 & 8

Seuraavat Myyjän askeleet julkaistaan kahden viikon päästä keskiviikkona viikolla 44!