Opiskelija tutkii – Oikeusmuotoilun avulla kohti tehokkaampia ja ihmiskeskeisempiä ratkaisuja

Ei kommentteja

KKV:n Oppimisen palvelut tekevät syyslukukauden aikana yhteiskehittämistä Laurean oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa. Ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin haetaan monipuolisilla muotoilun menetelmillä. Projektit etenevät ja ryhmät kertovat työn etenemisestä täällä Kulmassa.


Olemme team Open minds Laurea-ammattikorkeakoulusta, jossa opiskelemme oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun YAMK opinto-ohjelmassa. Tiimistämme löytyy ennalta asiantuntemusta juridiikasta, sopimusten hallinnasta, monikulttuurisuudesta sekä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Olemme siis monimuotoinen joukko, jota yhdistää mielenkiinto oikeusmuotoilua kohtaan.

Oikeusmuotoilu on verrattain uusi suuntaus perinteisesti hyvin konservatiivisessa juridiikan maailmassa. Tiettävästi käsite on mainittu ensimmäisen kerran vuonna 2001 Colette R. Brunschwigin väitöskirjassa. Oikeusmuotoilu tarkoittaa juridisten palveluiden ja sisältöjen kehittämistä muotoiluajattelun avulla. Margaret Hagan määrittelee oikeusmuotoilun ihmiskeskeisen suunnittelun soveltamiseksi juridiikan maailmaan, jotta oikeudelliset järjestelmät ja palvelut olisivat ihmiskeskeisempiä, käyttökelpoisempia ja miellyttävämpiä. Oikeusmuotoilu on tapa arvioida ja luoda oikeudellisia palveluja keskittyen siihen, kuinka käytettäviä, hyödyllisiä ja kiinnostavia nämä palvelut ovat.

Oikeusmuotoilun avulla pyritään kohti tehokkaampaa ja ihmiskeskeisempää oikeusjärjestelmää. Sen tarkoituksena on tarjota parhaita mahdollisia ratkaisuja kaikkien osapuolten kannalta sekä parantaa kommunikaatiota, ymmärrystä ja luottamusta. Oikeusmuotoilussa painotetaan käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä moniammatillisen yhteistyön tärkeyttä. Sen perusperiaate on, että juristien ja muotoilijoiden tulee työskennellä yhdessä luodakseen käyttäjäystävällisiä, kiinnostavia ja laadukkaita juridisia palveluita.

Muotoilun kohteena verkkokauppojen tiedonantovelvoitteet

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tarjonnut meille erittäin mielenkiintoisen projektin, jonka tavoite on parantaa verkkokauppojen ja verkkokauppa-alustojen valmiuksia ottaa palvelussaan huomioon kuluttajansuojalain tiedonantovelvoitteet. Projektin ytimen muodostaa vallitsevan lainsäädännön ja muun sääntelyn muotoileminen verkkokauppiaalle ymmärrettävään ja helposti lähestyttävään muotoon. Tehtävästä jäi positiivinen ensivaikutelma ja lähdimme innolla tutustumaan tähän yhteiskunnallisestikin merkittävään asiaan. Verkkokauppa on kasvussa kuten myös verkkokauppojen määrä. On mukava päästä mukaan rakentamaan toimivampia markkinoita.

Tässä vaiheessa projektia on takana noin kuukausi. Olemme tutustuneet aiheeseen ja siihen liittyviin ilmiöihin sekä koonneet kaikkien löytämät tiedot yhteen. Ensimmäiset versiot palvelumuotoilusta tutuista käyttäjäpersoonista ovat myös saaneet muotonsa. Tämän projektin keskiössä ovat verkkokauppojen toiminnasta vastaavat yrittäjät, joten persoonien täytyy perustua heihin. Muun tiedonkeruun ohella näiden yrittäjien teemahaastattelut ovat erittäin tärkeitä oikean näkymän muodostumiselle.

Projektin seuraavat vaiheet jakaantuvat kolmeen osaan:

1) Ensimmäisessä osassa ongelman määrittelyä tarkennetaan ja ideointi alkaa.

2) Toisessa vaiheessa kehitetään ensimmäinen versio valitusta ratkaisumallista ja testataan sen toimivuutta kohderyhmällä.

3) Kolmannessa vaiheessa ratkaisu viimeistellään ja esitellään tilaajalle eli Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Muotoiluprosessi on luonteeltaan iteratiivinen eli uusien tietojen ja ymmärryksen myötä taustatiedot ja niiden perusteella tehdyt ratkaisut voivat muovautua koko prosessin ajan. Tässä vaiheessa ei ole mahdollista, eikä edes mielekästä, arvioida millaiseen lopputulokseen olemme jouluun mennessä päätyneet. Se tekee tästä projektista mielenkiintoisen ja olisihan se hienoa, jos taikuri yllättyisi itsekin.

Palaamme joulun aikaan asiaan.

Tomi Helasuo