Opiskelija tutkii – Älykäs liiketoiminta kuluttajarajapinnassa

Ei kommentteja

KKV:n Oppimisen palvelut tekevät syyslukukauden aikana yhteiskehittämistä Laurean oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa. Ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin haetaan monipuolisilla muotoilun menetelmillä. Projektit etenevät ja ryhmät kertovat työn etenemisestä täällä Kulmassa.


Olemme tänä syksynä aloittaneet opinnot Laurean Oikeudellinen erityisosaaminen ja oikeusmuotoilu –YAMK-koulutuksessa. Ryhmäämme kuuluu neljä jäsentä: Ada on oikeuden osaaja, Jenni palvelumuotoilun osaaja, Janne omaa hyvän pelisilmän ja Nita on sanojen haltija.

Oikeusmuotoilu on palvelumuotoilun keinojen soveltamista oikeusmaailmaan niin, että oikeusjärjestelmästä ja -palveluista saataisiin ihmisläheisempiä, käyttökelpoisempia ja miellyttävämpiä käyttää niin tavallisille kansalaisille kuin juridiikan asiantuntijoille. Oikeusmuotoilua voi hyödyntää esimerkiksi sopimusten ja säädösten kohdalla esittämällä ne visuaalisemmin ja ymmärrettävämmin, jotta kuka tahansa hahmottaisi mistä asiasta on kyse.

KKV:n toimeksiannossa etsitään ratkaisuja kuluttajakaupan digitaalisen toimintaympäristön selventämiseen

Ryhmämme toimeksiantona on Älykäs liiketoiminta kuluttajarajapinnassa: Kuluttajakaupan digitaalinen toimintaympäristö ja toiminnot myyjän vastuun näkökulmasta. Tarkoituksenamme on siis selventää myyjän vastuuseen liittyviä asioita visuaalisesti joko kuvan tai kuvion muodossa.

Lähdimme innoissamme etsimään lisätietoa toimeksiannosta ja sitten vasta ajatuksia kumpusikin! Mistä aloitamme, miten jaamme tehtävät, millainen on lopputuotoksemme, pystymmekö tähän? Olemme jakaneet jokaiselle omat tehtäväalueet, lukeneet valtavan määrän informaatiota, pitäneet palavereita säännöllisesti, olemme jakaneet ajatuksia ja hahmotelleet toimeksiannon lopputuotosta.

Datan hyödyntämisen monipuolisuus on yllättänyt

Seuraavien kuukausien aikana ideoimme, kehittelemme ja lopulta pääsemme tuottamaan eli visualisoimaan toimeksiantomme. Ideoita ja tekemistä riittää, joten ryhmänä koitamme pitää päämme kylmänä ja ideat lennossa!

Nita, Ada, Janne & Jenni