Myyjän askeleet 15 & 16

Ei kommentteja

Myyjän askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun.

Myyjän rooliin kuuluu asiakassuhteen ylläpitämistä. Tässä polun vaiheessa eli tuotteen tai palvelun käytön aikana tulee ilmi se, miten hyvin polkujen aiemmat vaiheet ovat menneet. Myyjän on reagoitava erilaisiin reklamaatio-, asiakaspalaute-, huolto- ja tukitilanteisiin. Joulukuun Myyjän askel -tehtävät johdattelevat tutustumaan asiakaspalvelun, asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hyviin käytänteisiin ja soveltamaan niitä osana omaa liiketoimintaa.

Myyjän askel nro 15: Milloin tuotteessa tai palvelussa on virhe?

Tutustu kuluttaja-asiamiehen linjaukseen virhevastuuseen ja takuuseen liittyen.
 Selvitä:

  • Miten takuu ja virhevastuu eroavat toisistaan?
  • Millainen vika on virhe, josta myyjä vastaa ja mitkä asiat ovat ostajan vastuulla?
  • Pohdi miten virhevastuun tiedostaminen auttaa hyvän asiakaskokemuksen luomisessa?

Myyjän askel nro 16: Maksujärjestelyt ja perintä

Maksu- ja perintäkäytäntöjen tulee täyttää lain vaatimukset.

A) Katso KKV:n videot: Ongelmia laskujen maksamisessa? -video (KKV) ja Vältä maksuhäiriömerkintää! -video (KKV)

B) Pohdi vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  1. Mistä osista yrityksen laskutus koostuu?
  2. Miten laskuttaminen järjestetään käytännössä ja miten laskujen perinnässä voi edetä?
  3. Miksi laskutuksen ja perinnän selkeät ja läpinäkyvät toimintatavat ovat tärkeitä kuluttajalle ja yritykselle?

C) Perintä etenee neljän vaiheen kautta. Mitä nämä vaiheet ovat? Tutustu ja tee aikajana perinnän etenemisestä vaiheittain.

Kysymyksiin liittyvät aineistot:


Kaikki aiemmin julkaistut Myyjän askeleet löydät kootusti täältä. Seuraavat Myyjän askeleet julkaistaan poikkeuksellisesti jo ensi viikon keskiviikkona, pysykää kuulolla!