Myyjän askeleet 17 & 18

Ei kommentteja

Myyjän askeleissa olemme kuluneen syksyn aikana jakaneet ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Joulukuussa myyjänpolun loppuvaiheessa suunnataan takaisin myyjänvastuupolun alkuun. Myyjän askelilla myyjän roolissa keskitytään pitämään kiinni hyvistä asiakassuhteista ja keräämään tietoa uutta markkinointikierrosta varten.  

Myyjän askel nro 17:  Kuluttajakaupan jälkimarkkinoinnin muodot

Yrityksellä on monenlaisia markkinointitapoja, jotka sitouttavat ja houkuttelevat asiakkaan takaisin kaupan tekoon. Asiakkuuden perusteella pidetään yhteyttä eri tavoin sekä kerätään asiakaspalautetta.

A) Pohdi:

 1. Milloin päädytään ostamaan sama tuote uudelleen, milloin tilausta jatketaan?
 2. Mitä on jälkimarkkinointi?
 3. Miten kuluttajiin vaikutetaan jälkimarkkinoinnin keinoin?
 4. Miksi jälkimarkkinoinnissa tulee huomioida hyvä tapa ja läpinäkyvyys kuluttajalle?
 5. Miten myyjänvastuun huomioiminen asiakkaan ostopolkua suunniteltaessa edesauttaa asiakasuskollisuutta ja vähentää jälkimarkkinoinnin tarvetta?
 6. Mikäli asiakkuus päättyy, mitä tietoja asiakkailta kerätään ja minkälaista jälkimarkkinointia kuluttajalle voidaan kohdistaa?
 7. Millaisin keinoin ja välinein yritykset toteuttavat jälkimarkkinointia?

B) Tee kuvakollaasi erilaisista kuluttajakaupan jälkimarkkinoinnin muodoista, joita yritykset käyttävät.


Myyjän askel nro 18 Jälkimarkkinoinnin pelisäännöt

Epäonnistunut mainonta johtaa valituksiin. Kuluttaja voi reklamaatiossaan vedota markkinoinnissa annettuihin tietoihin, tietojen puutteisiin, virheisiin tai harhaan johtamiseen.  Selvitä:

 1. Mitä tarkoittaa, myyjän on tiedonantovelvollisuus jälkimarkkinoinnissa?
 2. Mitä tarkoittaa, markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista jälkimarkkinoinnissa?
 3. Mitä tarkoittaa, markkinoinnissa ja asiakassuhteessa ei saa käyttää sopimatonta menettelyä (esim. harhaanjohtaminen ja aggressiivinen menettely)?
 4. Miten huomioit markkinoinnissa, jos palvelun sisältö/hinta/ehdot muuttuvat seuraavalla sopimuskaudella?

Kaikki syyslukukaudella julkaistut Myyjän askeleet löydät täältä. Ensi viikon keskiviikkona julkaisemme syksyn viimeiset Myyjän askeleet, pysykää kuulolla!