Myyjän askeleet 19 & 20

Ei kommentteja

Myyjän askeleissa olemme syyslukukauden aikana jakaneet ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun.


Myyjän askel nro 19: Onnistuminen punnitaan

Seuraavissa harjoituksissa oppilaat pohtivat ostopolun loppuvaihetta ja ostopolkua kokonaisuutena. Tarkastele myyjänvastuun toteutumista kokonaisuutena. Seuraavassa avainsanoja myyjänvastuupolulta:

 • markkinoinnin mielikuva
 • annetut lupaukset
 • tuotteen virheettömyys vs. virheen mahdollinen hyvitys
 • sopimuksen noudattaminen ja ehtojen ymmärrettävyys
 • hinta ja laatu
 • asiakaspalvelun toimivuus
 • huolto
 • vastuu jälkimarkkinoinnissa
 1. Miten erilaisten hyödykkeiden elinkaari päättyy? Pohdi myyjän roolia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.
 2. Mitä olet oppinut myyjänvastuusta ja prosessista?  Kertaa myyjänvastuupolku kokonaisuudessaan ja sen keskeisimmät asiat. Tee muistilista tärkeimmistä myyjänvastuupolun vaiheista.
 3. Pohdi, miten myyjänvastuun huomioiminen asiakkaan ostopolkua suunniteltaessa edesauttaa asiakasuskollisuutta ja vähentää jälkimarkkinoinnin tarvetta?

Myyjän askel nro 20: Uuden sopimuskauden kynnyksellä

A) Kertaa eri sopimustyypit: Sopimuksen kesto – ja sopimuksen irtisanomisen ehtoihin: Sopimuksen irtisanominen 

B) Pohdi, mitä asioita myyjän tulee huomioida palvelun sopimuskauden päättyessä ja uutta tarjottaessa? Miten myyjänä menettelet seuraavissa tilanteissa?

1. Kuluttajan sopimuskausi päättyy
2. Kuluttaja on ilmoittanut irtisanovansa sopimuksen
3. Kuluttaja kertoo palvelun tulleen tarpeettomaksi
4. Palvelun ehdot ja hinnat ovat muuttumassa
5. Palvelun sisältö muuttuu oleellisesti seuraavalla tilauskaudella
6. Tekniikka vanhentuu ja esimerkiksi päivitykset loppuvat tai muuttuvat maksullisiksi


Tässä olivat tämän syyslukukauden viimeiset Myyjän askeleet. Kaikki syksyn aikana julkaistut askeleet löydät kootusti Kulmasta täältä. Voit hyödyntää Myyjän askeleita ensi kevään opetuksessa ja koulutuksessa!