Opiskelija tutkii – muotoilun keinoin kohti ratkaisua

Ei kommentteja

KKV:n Oppimisen palvelut tekivät syyslukukauden aikana yhteiskehittämistä Laurean oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa. Ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin haettiin monipuolisesti muotoilun keinoin. Projektit on saatu päätökseen ja on aika kertoa kehitetyistä ratkaisuista täällä Kulmassa.


Kirjoitimme aiemmin syksyllä muotoiluprojektistamme, jossa tehtävänantomme ytimenä oli etsiä ratkaisuja kuluttajakaupan digitaalisen toimintaympäristön esittämiseen helposti ymmärrettävässä muodossa. Olemme käyneet läpi muotoiluprosessin eri vaiheet, ja kuukausia kestäneen työskentelyn päätteeksi olemme päässeet esittelemään projektimme hedelmät toimeksiantajallemme KKV:lle.  Tässä kirjoituksessa kerromme, millaisten vaiheiden kautta päädyimme tähän pisteeseen.

Palataanpa alkuun – miten päädyimme juuri tähän tuotokseen?

KKV:n sivuilla oli projektin alkaessa havainnollistava esitys myyjänvastuupolusta sekä kuvaus älykodin sopimuksista ostajan näkökulmasta. Ostajan näkökulmaa havainnollistamaan oli luotu kuva älykodista, jossa kuvautuu kattavasti erilaiset sopimukset, joita kuluttaja saattaa arjessaan sopia palveluntarjoajien kanssa. Ostajan näkökulmasta oli siis huolehdittu, mutta myyjät kaipaisivat vielä apua. Älykoti kaipasi siis vastinparia, joka havainnollistaisi myyjänvastuupolkua ja sen kokonaisuuden hahmottamisesta tulikin ensimmäinen tehtävämme.

Lähdimme liikkeelle ideoiden kartoituksella

Voisiko kuva olla esimerkiksi maapallo, toimistorakennus, monikehäinen kiekko, myyjä kulkemassa kuvitteellisella metsäpolulla, huvipuisto ja sen laitteistot tai vaikkapa peli, jossa polun vaiheet käydään pelillisesti lävitse? Pidimme tiiminä ideointiriihen, jonka tavoitteena oli tuottaa sata ideaa. Ideoita ja niiden jatkokehityksiä syntyikin runsaasti. Valitsimme eniten mielenkiintoa herättäneet ehdokkaat eli toimistorakennuksen, kiekon/maapallon ja myyjän metsäpolulla. Koostimme jokaisesta näistä ideakortit, joihin listasimme kuvauksen kustakin ideasta ja listasimme ideoiden ominaisuuksia. Pohdintojen, keskustelujen ja toimeksiantajan konsultoinnin lopputuloksena toimistorakennus sai eniten kannatusta ja lähdimmekin työstämään ideaa konkreettisempaan muotoon.

Valintamme jälkeen teimme jokainen luonnoksen siitä, miltä valmis toimistorakennus voisi näyttää ja mitä elementtejä se pitää sisällään. Näkemyksemme olivat samankaltaiset, sillä halusimme tuoda myyjänvastuupolun osa-alueet selkeästi näkyville lopputuotoksessa. Laadimme erilaisia kuvauksia lopputuloksesta ja tuotos alkoikin pala palalta hahmottua lopulliseen muotoonsa.

Ideoista ratkaisuksi

Opiskelijoiden työn sisältöihin pääsette tutustumaan tarkemmin keväällä 2022 avattavalla KKV Kampuksella.

Tärkeä oivallus oli, että meidän ei tarvitse rajoittua esityksessämme vain toimistorakennukseen, vaan voimme luoda kokonaisen kaupunkimaiseman. Kuvaan lisätyt pilvet toivat muut ulottuvuudet, kuten esineiden internetin mukaan havainnollistamaan sitä, kuinka kaupankäynti on muuttanut muotoaan kivijalkamyymälöistä digitaaliseen ympäristöön. Hyödyntämällä h5p-tekniikan tuomaa interaktiivisuutta saimme lisättyä tekstejä kuvaan, jolla olennainen tekstisisältö saatiin “palasteltua” lukijalle helpommin sisäistettävään muotoon, joka onkin olennainen osa oikeusmuotoilua! Olemmekin ryhmänä erittäin tyytyväisiä lopputulokseen!

Kirjoittajat,

Nita, Ada, Janne & Jenni