Opiskelija tutkii – Asiakasymmärryksen kautta kohti ratkaisua

Ei kommentteja

KKV:n Oppimisen palvelut tekivät syyslukukauden aikana yhteiskehittämistä Laurean oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa. Ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin haettiin monipuolisilla muotoilun menetelmillä. Projektit ovat valmistuneet ja nyt ryhmät kertovat työn etenemisestä täällä Kulmassa. Tämä kirjoitus on jatkoa aikaisempaan blogipostaukseen.


Kirjoitin aiemmin syksyllä Laurean oikeusmuotoilun opintoihin liittyvästä projektista verkkokauppiaiden tiedonantovelvollisuudesta. Nyt projekti on saatu onnistuneesti päätökseen ja on aika ottaa katsaus kuluneeseen syksyyn. Tässä kirjoituksessa kerron, miten ryhmäni kehitysprojekti eteni ja millaiseen lopputulokseen lopulta päädyimme.

Projektin alussa keskityimme verkkokaupan trendien, ilmiöiden ja alan toimintatapojen selvittämiseen. Saimme selville, että vallitseva pandemia on kiihdyttänyt entisestään kasvussa ollutta verkkokauppaa. Kynnys verkkokauppojen perustamiselle on matala, mutta verkkokauppiaiden vastuista ei ole saatavilla selkeää informaatiota. Ensimmäisen vaiheen jälkeen olimme kirkastaneet toimeksiannon, saaneet alustavan käsityksen asiakasymmärryksestä sekä valinneet projektimme menetelmät: haastattelut ja dokumenttianalyysin.

Projektin toisessa vaiheessa toteutimme haastatteluja verkkokauppiaille aidon asiakasymmärryksen keräämiseksi. Yhteisenä teemana haastatteluissa nousi esiin kiire – yrittäjillä ei ole ylimääräistä aikaa, ja bisneksen pyörittämisen ohessa lakisääteiset velvoitteet kuluttajien informoinnista eivät ole aina päällimmäisenä mielessä. Myös “tiedonantovelvollisuus” sanana oli monelle haastateltavalle tuntematon. Haastattelujen pohjalta täsmensimme luomaamme käyttäjäpersoonaa ja kehittelimme ideoita lopputuotokseen.

Kolmannessa vaiheessa loimme ensimmäisen rautalankamallin ratkaisusta. Validoimme ja testasimme ratkaisuehdotusta verkkokauppiaiden toisen vaiheen haastatteluilla. Saimme demostamme kehujen lisäksi monia hyödyllisiä kehitysehdotuksia. Haastateltavat painottivat muun muassa käytännön esimerkkien tärkeyttä. Muokkasimme ratkaisuehdotusta tulleiden ideoiden pohjalta.

Neljännessä vaiheessa hioimme demomme lopulliseen muotoonsa. Lopullinen ratkaisuehdotuksemme on verkkosivu, jonka rakenne voidaan tiivistää seuraavasti:

  • Kaksi kerrosta: Käyttäjä voi valita itse, kuinka syvällistä tietoa haluaa. Ensimmäisen tason tieto on yleiskielistä, helposti ymmärrettävää ja käyttäjää puhuttelevaa. Halutessaan käyttäjä voi avata lisätiedot, joissa on tarkempaa informaatiota ja viittauksia relevantteihin lähteisiin.
  • Helppo navigointi: Tietosisällössä on mahdollista liikkua täysin vapaasti. Käyttäjää ei pakoteta käymään kaikkea informaatiota läpi, vaan hän voi halutessaan lukea vain tietyn aihealueen. Tämä on ryhmämme havaintojen mukaan hyvin tärkeä ominaisuus kiireisille yrittäjille.
  • Tulostus ja tallennus: Käyttäjä voi ottaa mukaansa juuri sen tiedon, jonka hän tarvitsee.

Verkkosivun lisäksi tuotimme myös muun muassa lanseeraussuunnitelman ja videoehdotuksen markkinointia varten. Kokonaisuutena projekti oli opettavainen matka. Kiitos Kilpailu- ja kuluttajavirastolle innostavasta toimeksiannosta. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, miten ideamme ja tuottamamme sisällöt viedään käytäntöön.

Kirjoittaja,

Tomi Helasuo