Hei ammattilainen – tunnetko jo myyjänvastuupolun? 

Ei kommentteja

Kuluttajansuojan periaatteiden oppimisessa oppija tarvitsee avukseen jäsennellyn kokonaiskuvan ostamisesta ja myymisestä. Myyjänvastuupolku on tarkoitettu yrityksessä toimivalle ammattilaiselle kuluttajansuojan haltuun ottamiseksi.  

Myyjänvastuulla tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja toimii kuluttajansuojalain velvoitteiden mukaisesti. Kuluttajakaupassa myyjänvastuu on maineen- ja riskienhallintaa. Myyjänvastuupolulle on koottu kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.  

Myyjänvastuupolulla kaupanteko on jaettu viiteen askeleeseen. Eteneminen askelittain auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvän kuluttajansuojan. Alla sisältöesimerkkejä eri askeleisiin liittyen: 

  1. Toimin yrityksessä: Kaupankäynti ja arvot toiminnan taustalla, yrityksen arvot, visio ja missio. Kestävyys ja eettiset toimintatavat. Liiketoimintasuunnitelman teko. 
  2. Markkinoin: Markkinoinnin ja roolien tunnistettavuus, kohderyhmien huomiointi, hyvä tapa, tuotteesta annettavat tiedot, sopimattomat menettelyt 
  3. Teen kauppoja: Kivijalkakaupan myynti, verkkokauppa, etämyynti, kotimyynti, sopimukset, maksutavat 
  4. Ylläpidän asiakassuhdetta: Virhe- ja viivästystilanteiden asianmukainen hoitaminen, takuu, reklamaatio ja asiakaspalaute, huolto, käytön tuki, laskutus ja sopimusehtomuutokset   
  5. Jälkimarkkinoin tai päätän asiakassuhteen: Laskutus, perintä, sopimuksen päättäminen, asiakaspalaute, jälkimarkkinointi 

Myyjänvastuupolku sopii erityisesti yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajansuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen. 

Myyjän askeleet – valmis oppimateriaalipaketti kouluttajille 

Myyjän askeleet on oppimateriaalipaketti, johon olemme koonneet 20 ajankohtaista oppimistehtävää ja opetusvinkkiä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet perustuvat myyjänvastuupolkuun ja ne tähtäävät myyjänvastuun tuntemiseen ja osaamisen kehittämiseen. Tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun sekä etäopiskeluun.    

Löydät myyjän askeleet kootusti täältä.