Millainen yrittäjä sinusta tulee? 

Ei kommentteja

Kirjoitimme aiemmin Kulman blogissa aiheesta: ”Millaiset valmiudet yritykselläsi on myyjänvastuuseen?” Usein kuluttajilta kysytään, millainen kuluttaja olet?  Kuluttajia kannustetaan pohtimaan arvojaan ja asenteitaan ja parantamaan maailmaa.  Yrittäjiä taas kannustetaan olemaan visionäärejä, luovia ja rohkeita.  

Arvioi omaa liiketoimintaasi myyjänvastuun kannalta: 

  • palveluarkkitehtuurin ja teknologian valinnan kuluttajalähtöisyyttä,  
  • asiakkuuksien hallintaa ja kuluttajansuojan osaamista,  
  • yrityksen arvoja ja kulttuuria,  
  • tuotteita ja palveluita,  
  • arvonluonnin ja liiketoiminnan tulosta sekä yrityksen toimintaa markkinoiden ekosysteemissä. 

Tällä kertaa kysymme: ”millainen yrittäjä olet?” Arvioi omaa vastuullisuuttasi, otatko vastuuta asiakkaastasi ja yhteiskunnasta? Tunnistatko itsesi alla olevista kuvauksista? Yrittäjätyypit on kehitelty Sorsan ja Salmi-Tolosen (2009) eri yhteyksissä esittelemän “Kypsyysmalli sopimusosaamisen johtamisen välineenä” jaottelun pohjalta. 

  1. Myyjänvastuun ja asiakasymmärryksen edelläkävijä ja vaikuttaja 

Sinulle asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, toimiva yhteiskunta ja markkinat ovat keskiössä. Toimit oman toimialasi edelläkävijänä ja pyrit vaikuttamaan alaa koskevien säännösten laadintaan. Tunnet sekä lainsäädännön, että itsesääntelyn velvoitteet ja suositukset. Myyjänvastuu ja kuluttajanäkökulman huomioiminen ilmenee kaikkeen toimintaasi sisäänrakennettuna ja sitä pyritään jatkuvasti edistämään oman organisaation ulkopuolella laajemmin alalla ja yhteiskunnassa.  

  1. Taitava myyjänvastuun ja kuluttajanäkökulman hyödyntäjä 

Ymmärrät kuluttajansuojan ja myyjävastuun noudattamisen yrityksesi kilpailuetuna. Haluat erottua ja parantaa asemaasi markkinoilla profiloitumalla vastuullisena ja luotettavana toimijana. Kuluttajansuojan tunteminen ja lainsäädännön muutosten seuraaminen ohjaa toimintaasi. Valitset tarkoituksenmukaiset toimintatavat, huomioit itsesääntelyn ja yksityisen sääntelyn ohjeet. Ilmaiset selkeästi kaupan ehdot kuluttajille. 

  1. Tunnollinen myyjänvastuun toteuttaja  

Tunnistat ja olet tietoinen, että sääntely ja erilaiset sitoumukset on huomioitava omassa toimintaympäristössä ja kuluttajarajapinnassa. Myyjänvastuussaan yrityksesi sitoutuu noudattamaan oman alan yleisiä käytäntöjä ja itsesääntelyä, jotta kuluttajien luottamus säilyy. Myyjänvastuu on huomioitu sopimusten sisällöissä ja yrität noudattaa sääntöjä parhaasi mukaan.  

  1. Myyjänvastuun vähimmäisvastuun toteuttaja  

Otat myyjänvastuun välttämättömänä pahana ja innovatiivisuuden esteenä. Täytät lain minimivaatimukset eikä yhtään enempää. Lakisääteisiä velvoitteita noudatetaan. Kuluttajanäkökulmaa ei yrityksessäsi nähdä hyödyllisenä osana asiakkuuksien hoitoa. Itsesäätelystä ja suosituksista voidaan olla tietoisia, mutta ne eivät johda toimenpiteisiin omakohtaisesti. 

  1. Kuluttajan uhka ja tilausansanikkari 

Inhoat kaikkia sääntöjä ja ohjeita. Myyjänvastuu on yksi vältettävistä yrittäjän taakoista. Et piittaa tuotteiden laadusta eikä asiakaspalvelulle yrityksessäsi tarvitse antaa merkitystä toiminnassa. Laista tarvitsee välittää vain silloin, kun sen rikkominen on sanktioitua ja jos jäädään kiinni.