Kuluttajan mediataidot tapetilla mediataitoviikolla 

Ei kommentteja

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ollut mukana mediataitoviikolla sen alkuvuosista lähtien. Mainonta ja mainonnan tunnistettavuus ovat perinteisesti kuluttajuuteen liittyviä mediataitoja. Kaupallisten viestien tunnistaminen ja kriittisyys ovat aiheita, jotka ovat olleet kiitettävästi mukana koulujen opetuksessa. 

Digitaalisuus, verkkokauppa ja verkossa olevat palvelut ovat monipuolistaneet kuluttajan tarvitsemia taitoja. Media ei enää ole pelkästään kaupallisten viestien kanava, vaan se on myös väline, jolla ostoksia tehdään ja missä kuluttaminen tapahtuu. Monessa yhteydessä on todettu, että nuoret eivät mene verkkoon, vaan ovat verkossa. Sama lainalaisuus pätee kuluttamiseen, enää ei mennä verkkokauppaan, vaan samalla kun olet läsnä pelissä, somessa, muussa sisällössä, olet myös klikkauksen päässä ostoksesta. Samalla selailu tuottaa algoritmille dataa, joka tarjoaa sinulle lisää kulutustottumusten mukaista kaupallista sisältöä ostosmahdollisuuksineen.  

Median käyttö ja maksaminen osana arkea 

Samaan aikaan digitaaliset maksusovellukset ja -ratkaisut ovat osa mediaympäristöä helpottaen ja sujuvoittaen maksamista, mutta tekevät siitä samanaikaisesti myös huomaamattomampaa. Maksaminen kietoutuu osaksi mediankäyttöä. Maksamisen siirtyessä yhä enemmän ostotapahtuman taustalle, voi käsitys omasta rahankäytöstä hämärtyä. Medioissa tapahtuvan kaupankäynnin yleistyminen voi osaltaan lisätä sellaisia negatiivisia lieveilmiöitä, kuten ylivelkaantumisen tai maksupetosten riskejä.  

Mediataidoista, maksamisen turvallisuudesta ja digitaalisessa yhteiskunnassa tarvittavasta talousosaamisesta on muodostumassa uusi osaamisalue, joka edellyttää tulevaisuudessa yhä enemmän mediataitojen, kuluttajataitojen ja taloustaitojen ristiinpölyttämistä. 

Materiaaleja opetukseen 

Mediataitoviikolle KKV suosittelee opetukseen materiaaleja Ostajan askeleet -kokonaisuudesta ostopolun toisen askeleen ”Etsin ja kohtaan mainontaa” -sisällöistä. KKV:n sivuilta löytyy lisää vinkkejä ja tehtäviä, jotka käsittelevät tiedon hankintaa, mainonnan tunnistettavuutta, omien tietojen hallintaa sekä kriittistä suhtautumista kaupalliseen vaikuttamiseen. Mediataitoviikon jälkeen voi ostopolkua seuraamalla ottaa opetuksen teemoiksi seuraavia kuluttajataitojen hankkimisessa tarvittavia askeleita. 

KKV:n Oppimisen palvelut toivottaa kaikille mainiota mediataitoviikkoa!