Talousoppia nuorille

Ei kommentteja

Lasten ja nuorten on hyvä muodostaa rahaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa terve suhde. Talousosaaminen on yhteydessä yleisesti arjen taitojen oppimiseen ja nuoren ajattelun kehittymiseen. Talouteen ja taloudenhallintaan liittyvien tietojen, taitojen, käyttäytymisen ja asenteiden ohella nuorten on hyvä saada itsevarmuutta siitä, että he kykenevät tekemään oman elämänsä päätöksiä ja vaikuttamaan omaan elämäänsä. Käytännön lisäksi talousosaaminen on olennainen osa yleissivistystä ja keskeinen kansalaistaito. Nuorten talousosaaminen on tärkeää erityisesti siksi, että meillä lapsuudenkodista muutto tapahtuu kansainvälisesti tarkasteltuna varsin varhain. Siksi nuorilla tulee olla hyvät eväät itsenäiseen taloudenhallintaan.

Uutta tutkimustietoa nuorten käyttäytymisestä digiympäristössä

Käytännön tasolla lapset ja nuoret oppivat taloustaitoja ensimmäiseksi oman rahan käytön kautta. Tätä kautta tulevat tutuksi erilaiset markkinoilla tarjolla olevat hyödykkeet sekä niiden hinnat ja muut ominaisuudet. Kulutus ja rahan käytön hallinta ovat muuttanet muotoaan, kun ne ovat siirtyneet digitaaliseen ympäristöön. Professori Terhi-Anna Wilskan johtamassa DigiConsumers-tutkimushankkeessa on saatu selville, että nuoret siirtyivät korona-aikana vanhempia ikäryhmiä enemmän verkkoon: tekemään ostoksia, käyttämään suoratoistopalveluja ja pelaamaan digitaalisia pelejä.

Hälyttävä löydös kulutuksen digitalisoitumisessa on ollut siitä nuorille aiheutuneet kielteiset vaikutukset. Yksi kielteinen vaikutus on aiheutunut algoritmipohjaisen, kohdennetun mainonnan lisääntymisestä. Nuoret kertovat tunnistavansa heihin kohdistuvat vaikuttamisyritykset, mutta pystyvätkö he vastustamaan niitä? Juuri oikeaan aikaan saatu mainos saattaa nimittäin laukaista impulsiivisen ostopäätöksen. Lisäksi netin ja älypuhelimen käytön heikko itsesääntely voi johtaa ostoriippuvuuteen verkossa. Professori Wilska onkin korostanut sosiaalisen median ja algoritmipohjaisen markkinoinnin vaikutuksen ymmärtämistä nuorten kulutuskäyttäytymisessä. Vanhempien olisi hyvä valvoa erityisesti lasten älypuhelinten käyttöä, jotta netissä piilevät erilaiset markkinointi- ja muut ostamiseen houkuttelevat keinot eivät yllättäisi.     

Nuorille suunnattu Global Money Week maaliskuussa

Lasten ja nuorten talousosaamiseen on tarpeen kiinnittää huomiota. Vuosittain järjestettävä kansainvälinen teemaviikko Global Money Week vastaa juuri tähän. Tänä vuonna se pidetään 21.–27.3.2022. Tämän vuoden teemana on Build your future, be smart about money. Viikon tavoitteena on saada lapset ja nuoret mahdollisimman varhain tietoisiksi taloudesta ja opettaa heille taloudellisessa päätöksenteossa tarvittavia tietoja, taitoja, asenteita ja käyttäytymistä, jotta he sitä kautta voivat saada itselleen taloudellista hyvinvointia ja selviytymiskykyä.

Suomessa Global Money Weekin fokuksessa yläasteikäiset ja toisen asteen nuoret

Suomessa Global Money Week järjestetään Rahaviikon nimellä 21.–25.3.2022. Meillä tapahtumaa koordinoi tänä vuonna Pörssisäätiö, joka on suunnitellut viikolle ohjelmaa yhteistyössä Finanssiala ry:n, Kilpailu- ja kuluttajaviraston, Marttaliiton, Nuori Yrittäjyys ry:n, Takuusäätiön sekä Talous ja Nuoret TAT:n kanssa. Viikon suojelijoina toimivat Opetushallitus ja Suomen Pankki.

Tarjolla monipuolista ohjelmaa

Rahaviikon tapahtumat sisältävät monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja valmiita opetussisältöjä yläasteelle ja toiselle asteelle (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset). Viikon jokaiselle arkipäivälle on varattu oma teemansa. Teemoina ovat taloustaidot digiympäristössä, vastuullinen kuluttaminen, säästäminen ja sijoittaminen, lainat, vakuutukset ja eläkkeet sekä yrittäjyys. Jokaisen päivän rakenne on samanlainen: aikataulutettuun päivään kuuluu aamun avaus, asiantuntijaluento ja tehtäviä sisältävä työpajaosuus. Kaikki järjestetyt tilaisuudet ovat ei-kaupallisia ja maksuttomia. Rahaviikon ohjelmia voi seurata kuka tahansa, sillä ne ovat Rahaviikon nettisivulla vapaasti saatavilla. Materiaalia tai osia siitä voi hyödyntää myöhemminkin, koska sisällöt ovat käytettävissä verkkosivuilla teemaviikon jälkeen.

Nuoret tarvitsevat tukea talousosaamiseen

Nuorten talousosaamisen eteen on tehty meillä jo paljon, mutta tutkimus on osoittanut, että nuoret tarvitsevat tukea. Emme voi olettaa, että he osaavat toimia koko ajan muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä eivätkä joudu vahingollisten toimien kohteeksi. 


Kirjoittaja Anu Raijas työskentelee Suomen Pankissa talousosaamisen neuvonantajana.