Tarvitsetko opetusmateriaalia kuluttajansuojasta – tervetuloa KKV Kampukselle! 

Ei kommentteja

Jos toimit opettajana koulussa tai oppilaitoksessa ja opetat kuluttajansuojasta – KKV Kampus on työkalu juuri sinulle. KKV Kampus on uusi sähköinen oppimisympäristömme, joka tarjoaa opettajalle materiaaleja ja käyttövalmiita harjoituksia kuluttajansuojan opettamiseen.   

Kursseja opintojen eri vaiheisiin 

Peruskurssit johdattelevat kuluttajansuojan alkeisiin. Kurssit on tarkoitettu oppijoille, jotka ovat aloittamassa opiskeluaan kuluttajansuojasta. Peruskursseilla oppija hahmottaa kuluttajan toimintaympäristön, motivoituu opiskelemaan kuluttajansuojan perusteita ja osaamisessa tarvittavaa peruskäsitteistöä.  

Jatkokursseilla hankitaan valmiuksia toimia kuluttajana tai työelämässä. Kurssit on tarkoitettu oppijoille, joilla on peruskurssitason tiedot kuluttajansuojasta hankittuna. Kursseilla saadaan käsitys, miten kuluttajansuojan säädösten mukaan toimitaan. Kurssien tietosisältö on jäsennetty kuluttajakaupan luonnollisen prosessin mukaan poluiksi.   

Sisällöt tuotettu yhteiskehittämällä 

KKV Kampuksen kurssit on tehty yhteistyössä oppimisen asiantuntijoiden ja oppijoiden kanssa. Sisällöissä on yhteiskehitettyjä tehtäviä, ja oppimisalustaa rakennettaessa ja testattaessa on oltu vuoropuhelussa aineistojen käyttäjien kanssa.  Yhteiskehittäminen tuo sisältöihin käyttäjien näköisyyttä, tuotettu sisältö vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja keskittyy niihin kuluttajansuojan teemoihin, joista ei ole aiemmin ollut tarjolla opetusaineistoja. KKV Kampuksen käyttöönottovaiheessa yhteiskehittämistä tehtiin erityisesti korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen opettajien ja opiskelijoiden kanssa.  

KKV Kampus kehittyy jatkuvasti 

KKV Kampuksen sisältöä kehitetään jatkuvasti. Tulevaisuudessa ja kehittämisen seuraavassa vaiheessa tarjoamme oppijoille syventäviä kursseja, jotka ovat tarkoitettu asiantuntijoille tai korkea-asteen opiskelijoille. Aineistot tulevat sisältämään kuluttajansuojan soveltamisessa tarvittavaa teoreettista tietoa helposti lähestyttävässä muodossa asiantuntijatason jatkuvan oppimisen tukemiseen. Kurssien tietosisältö jäsentyy eri teemojen ja osaamisalueiden mukaisesti esimerkiksi mikrokursseiksi, webinaareiksi ja virtuaalisiksi työpajoiksi. Syventäviä kursseja julkaistaan vuoden 2022 syksyyn mennessä.    

Kehitämme Kampusta ja kaikki palaute sekä kehittämisideat ovat tervetulleita. KKV Kampukselle pääset tutustumaan osoitteessa: kkv-kampus.fi .

Toivotamme oppimisen iloa!