Ostamisen trendejä vuoden 2022 opetukseen 

Ei kommentteja

Kuluttajataitojen ja yrittäjyyden taidot ovat muutoksessa. Se myös muuttaa opetuksen sisällön painopisteitä ja käytettäviä esimerkkejä. Kotimainen kauppa on digitalisoitunut voimakkaasti ja palvelee kuluttajia aikaisempaa monipuolisemmin. Kotimaisen digiostamisen osuus kasvoi jo 64 prosenttiin kaikista ostoksista, kertoo Digiostamisen trendejä ja digitaalinen ostaminen 2021. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan suomalaisten verkkokaupan kuluttajamarkkinoiden kasvu nojaakin vahvasti vanhimpien digiostajien määrän kasvuun sekä nuorempien asiakkaiden ostostiheyden muutoksiin. 

Opetuksessa kannattaa ottaa huomioon myös näitä Kaupan liiton selvityksessä tunnistettuja trendejä:

  1. Sosiaalisen median alustojen tärkeimmäksi kehityskohteeksi on noussut sosiaalisen kaupankäynnin mahdollistaminen ja edistäminen. Sosiaalisesta kaupankäynnistä noin puolet arvioidaan olevan B2C kauppaa, noin 30 prosenttia B2B kauppaa ja loput vertaiskauppaa.
  2. Pandemian aikana fyysisissä myymälöissä maksaminen alkoi ympäri maailmaa digitalisoitua aikaisempaa nopeammin, kontaktiton maksaminen yleistyi, ja myös maksaminen erilaisten sovellusten kautta kehittyy koko ajan.
  3. Huolet ilmastonmuutoksesta, muovisaasteesta ja luontokadosta ovat voimistuneet ympäri maailman. Kuluttajat ovat alkaneet kiinnittää huomiota verkkokaupan pakkausmateriaaleihin ja pakkauksen kokoon sekä kuljetuksen ympäristöystävällisyyteen. 
  4. Virtuaalimaailma ja virtuaalikokemukset tulevat muuttamaan myös kaupankäyntiä ja ostamista. 

Haastan kaikkia miettimään, miten valmennamme tulevia kuluttajia ja yrittäjiä tulevaisuuden kaupankäyntiin. Kun aiemmin oli kouluissa kahvilan ja kioskin pitäminen konkreettinen ja hauska tapa opettaa niin kuluttajana kuin yrittäjänäkin toimimista, on tänä päivänä oppilaille tutumpaa ostaminen ja myyminen verkossa. Nyt tai tulevaisuudessa nuoren kuluttajataidon opetukseksi ei enää riitä kauppaostosten tekotaidot ja ruoan hinnan vertailut yksikköhintoineen.

Digitalisaatio on tuonut tullessaan uudet liiketoimintamallit ja niiden tunteminen on avain myös markkinoilla tarvittaviin taitoihin. 

Verkkotorin pelisäännöt tutuiksi

Nuoret käyttävät sujuvasti markkinapaikka-alustoja tavaroita ostaessaan. Markkinapaikka- alusta on verkkoalusta, jossa verkkosivuston omistaja tarjoaa ulkopuolisten myyjien myydä alustalla, toisin sanoen useat myyjät voivat markkinoida tuotteitaan asiakkaille. Tunnettuja esimerkkejä ovat tori.fi, huuto.net. 

Niiden käyttäminen edellyttää omien oikeuksien tuntemista kuluttajana. Alustojen käyttöön liittyvät pelisäännöt  tulee oppia ja opettaa. Kuluttajansuojalaki koskee myös alustoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä, kun kaupan osapuolina ovat kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja. Käytännön esimerkkien avulla voidaan opettaa, että lakia sovelletaan myös silloin, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille.  

Kun nuorten pääasiallinen ostospaikka on verkko ja markkinapaikka-alustat, on etäkaupan säädökset aihe, joka jokaisen nuoren pitää oppia. Hyviä opetuskeskustelun teemoja ovat: Minkälaisia ongelmia alustoilla esiintyy ja miten alustan kannattaisi toimia, jotta ongelmilta vältytään? Kun kaupankäynti alustoilla on viime vuosina lisännyt suosiotaan, on tämän myötä siihen liittyvät ongelmat lisääntyneet ja näkyneet myös kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä.

Kiinnittäkää huomiota niin yrittäjyyskasvatuksessa kuin kuluttajataidoissa seuraaviin:

  1. Etämyynnissä ostaja ei pääse tutustumaan tavaraan ennen kauppaa samalla tavoin kuin perinteisessä kaupankäynnissä. Kuluttaja tarvitsee tietoja ennakkoon, tietojen riittävyys ja tarkkuus ovat erityisen tärkeitä. 
  2. Alustojen on yhdessä niillä toimivien yritysten kanssa varmistettava, että ostajat saavat kuluttajansuojalain edellyttämät tiedot tuotteen myyjästä, myytävästä tuotteesta ja omista oikeuksistaan.
  3. Etämyynnissä pätee lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamissoikeus. Peruuttamisoikeudesta elää silti sellainen virheellinen käsitys, että se ei koskisi alustalla tehtyjä kauppoja. Peruuttamisoikeudesta voidaan kuitenkin poiketa ainoastaan tietyissä, lain määrittelemissä tilanteissa. 
  4. Maksamiseen ja laskutukseen liittyviä pelisääntöjä on noudatettava myös alustalla. Esimerkiksi jos tavara on maksettu luottokortilla, hyvitystä voi vaatia myyjän lisäksi luotonantajalta.
  5. Kuluttajalle pitää aina olla selvää, kenen puoleen hän voi ongelmatilanteissa kääntyä, ja kuka vastaa tavarassa olevasta virheestä. Alustan velvollisuus on kertoa omasta roolistaan kuluttajalle. Kuluttajalla on oikeus tietää kenen kanssa kauppaa käy, kuka myy, kuka välittää.

Yrityksen maineen ja riskienhallinnan kannalta on tärkeää, että kuluttajansuojalain velvoitteet otetaan huomioon hyvissä ajoin jo liiketoimintakonseptia suunniteltaessa.