Kuluttajataitojen harjoittelua kaiken ikäisille 

Ei kommentteja

Tarvitsemme kuluttajataitoja läpi elämän, eikä niiden harjoittelu katso ikää. Taitoja voi ikätason mukaisesti harjoitella jo leikki-ikäisten kanssa kuten olemme esimerkein kertoneet aiemmissa blogeissa ” Kesän kauppaleikit harjoittavat varhaiskasvatusikäisten kuluttajataitoja ja opettavat rahan käyttöä” ja ” Kotileikki opettaa lapselle nykyajan arjen taitoja ja kuluttajuutta.” Kuluttajataitojen harjoittelu leikin kautta on lapselle innostavaa ja motivoivaa, eikä vähiten siksi, että sillä on niin vahva kosketus lapsen omaan arkeen. Kaupassakäynti ja siihen liittyvät toiminnot kuten valinta, maksaminen ja myyjän rooli kiinnostavat ja näistä voi mielikuvituksen avulla saada omiin leikkeihin sisältöä. 

Kun varhaiskasvatuksesta siirrytään kouluun, tulee vahvasti kuluttajuuteen mukaan älylaitteet, niiden käyttö ja niihin liittyvät taidot. Oman kuluttajuuden pohdinta, mainonnan tunnistaminen ja ostopolun tunnistaminen alkavat näkyä  nuorten arjessa, ja kuten Anne Lahtinen kirjoitti Kulman vieraskynässä ” Nuoret pohtivat ”tarviinko hei ihan oikeasti tätä?” on hyvin arkipäiväinen pohdinnan aihe kuluttajalle. Nuori kuluttaja tarvitsee taloustaitoja ja kodin esimerkki on hyvin merkittävä. Vieraskynä-tekstissään Anu Raijas kirjoitti ”talousoppia nuorille”, ja näitä taitoja päästiin harjoittelemaan myös Global money weekillä, jonka aineistoja kannattaa hyödyntää opetuksessa myös jatkossa. Mitä nuorten sitten pitäisi tietää kuluttajan oikeuksista kysyi kirjoituksessa korkeakouluharjoittelijamme, joka pohti kuluttajuutta nuoren aikuisen silmin.  

Kuluttajuus ja siihen liittyvät taidot korostuvat aikuisiän kynnyksellä, kun oman kotitalouden myötä vastuuta kannetaan  nykypäivän älykodin sopimuksista ja viihdelaitteista sekä erilaisista palveluista. Pyrimme välttämään palveluhävikkiä, mutta – käsi sydämellä – kuinka moni todellisuudessa tietää ja muistaa kaikki kodin sopimukset määräaikoineen? Verkkokaupankäynnin lisääntyessä erilaiset maksuvaihtoehdot haastavat taloudenpitoa ja vaativat kuluttajan oikeuksien tuntemista.  

Ikääntyvien ihmisten huolet kuluttajina ovat erilaisia. Kirjoitimme Kulmassa myös ikäihmisistä ja kuluttajuudesta , ja nostimme esiin havainnon, että iäkkäiden kanssa keskustellessa uudet kuluttajataidot tulevat usein esiin. Kokeneet kuluttajat pohtivat, miten he eivät enää pärjääkään digitaalisessa arjessa. Aiemmin opitut taidot ja kyvyt ovat tallella, mutta ne eivät enää ole riittäviä, eivätkä ajanmukaisia. Jotta vielä iäkkäämpänä pärjää kuluttajana muuttuvassa maailmassa, on tarpeellista huolehtia jatkuvasta oppimisesta ja taitojen ylläpitämisestä. Itsenäistä harjoittelua voi tehdä harjoitusten ja tehtävien avulla esimerkiksi uudella KKV Kampuksella, suosittelemme tutustumaan. 

Pidetäänhän huolta siitä, että opetellaan kuluttajataitoja ikään katsomatta!