Uudet selkokieliset videot avuksi vuokrasopimuksen ehtojen ymmärtämiseen

Ei kommentteja

Kansainvälistyvässä maailmassa törmää yhä useammin siihen, että vuokralaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli ja vuokralaiselle maamme kulttuurikin voi olla uusi. Vuokrasopimusta tehtäessä on aina syytä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät vuokrasopimuksen sisällön. Tämä on entistä tärkeämpää varmistaa silloin, kun suomen kieli ja kulttuuri on toiselle vieras. 

Vuokralaisen ei kannata allekirjoittaa sellaista, mitä ei ymmärrä ja vuokranantajan kannalta on tärkeää tietää, että vuokralainen on käsittänyt mihin sitoutuu. Vuokrasopimuksessa sovittavia perusasioita ovat vuokran määrä ja sopimustyyppi. Sopimus voi olla määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Jos vuokralainen tulee hyvin erilaisesta kulttuurista, on suositeltavaa käydä läpi Suomen yleistä vuokrausta koskevaa lainsäädäntöä. Erityisesti vuokran maksua ja sopimuksen kestoa koskevat säännökset on hyvä ymmärtää. Kuluttajaliitto on valmistanut tähän tarkoitukseen selkeitä ja havainnollisia videoita, joiden avulla voi käydä läpi perusasioita eri kielillä. 

Lainsäädäntöön liittyvien seikkojen lisäksi erilaisesta kulttuurista tulevan vuokralaisen kanssa on tärkeää käydä läpi myös käytännön asumista. Vuokralaiselle voi kertoa taloyhtiön järjestyssäännöistä ja siitä, että hiljaisuutta koskevia aikarajoja on syytä noudattaa. Taloyhtiöissä on yleensä myös tietynlaiset käytännöt sen suhteen, kuinka esimerkiksi yhteisissä tiloissa sijaitsevaa saunaa tai pesutupaa on mahdollista käyttää. On myös tiedettävä, että omia tavaroita säilytetään joko omassa huoneistossa tai mahdollisessa vuokralaiselle osoitetussa varastossa, eikä tavaroita säilytetä muissa taloyhtiön tiloissa. 

Huoneiston kodinkoneiden, kuten lieden ja uunin käytöstä on hyvä ohjeistaa, mikäli nämä eivät ole ennalta tuttuja vuokralaiselle. Muitakin tärkeitä asioita on hyvä käydä yhdessä läpi, kuten muun muassa paloturvallisuus ja palovaroittimen toiminta, lattiakaivon puhdistukseen liittyvät toimenpiteet ja muut siivouskäytännöt etenkin, jos huoneistossa on arkoja pintamateriaaleja kuten parketti. 

Kuluttajaliitto on laatinut selkokielisiä opasvideoita vuokralaisen oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vuokrasopimuksen irtisanomisesta ja poismuuttamisesta. Videot ovat saatavilla suomen, ruotsin, englannin, arabian sekä darin kielillä. Myös vuokranantaja voi näyttää tai vinkata videoista vuokralaiselle. Vuokra-asumisen perussääntöjen ymmärtäminen on sopimuksen molemman osapuolen edun mukaista. 

Tutustu vuokra-asumisen selko-opasvideoihin Kuluttajaliiton sivuilla.

Kristel Pynnönen 

Kirjoittaja työskentelee asumisasioiden lakimiehenä Kuluttajaliitossa