Mediataidot auttavat kuluttajanoikeuksista kiinni pitämiseen

Ei kommentteja

Oppimisen palveluiden tiimi osallistui tiistaina 24.5 pidettyyn Mediakasvatusfoorumiin. Oli hienoa päästä poikkeusaikojen jälkeen tapaamaan ihmisiä livenä, katselemaan, kuuntelemaan, kokemaan ja vuorovaikuttamaan ilman digitaalista yhteyttä. Sokerina pohjalla olivat mediakasvatuksen pikadeitit, joissa saimme esitellä KKV Kampusta iloiselle osallistujajoukolle. 

Tilaisuuden teemana oli inklusiivisuus mediakasvatuksessa. Aiheella on yhtymäkohtia heikkojen kuluttajien asemaan. Kysymys ei ole pelkästään yhdenvertaisesta mahdollisuudesta kuluttaa, vaan myös kuluttajan oikeuksien toteutumisesta.    

Jos kuluttajan pääsy mediaan on syystä tai toisesta estynyt, hän jää monien palveluiden ulkopuolelle. Vaikutukset ovat laaja-alaisia, koska suuri osa kaupankäynnistä, asioinnista ja yhteisöllisestä elämästä tapahtuu median välityksellä. Saako kuluttaja median kautta kaupan käynnissä vaadittavat tiedot, markkinoinnissa, ostovaiheessa ja maksettaessa ymmärrettävästi? 

 Saavutettavuus koskee laaja joukkoa median käyttäjiä ja kuluttajia 

Esteenä palveluihin pääsyyn tai ymmärtämiseen voi olla palvelun heikko saavutettavuus ja/tai käytettävyys, käyttäjän puutteelliset digitaaliset taidot, käyttäjän kielitaito, taloudellinen tilanne, joka estää hankkimasta vaadittavia laitteita, puuttuvat verkkopankkitunnukset, tai heikko verkkoyhteys. Kun edellä mainitut yhdistetään heikkoihin mediataitoihin, voi arjesta selviytymisessä ja yhteiskuntaan osallistumisessa olla suuria vaikeuksia. 

Ongelmakenttään kuuluvat myös verkkopalvelut, joissa käyttöliittymä johdattaa käyttäjän tekemään kulutuspäätöksiä ja hankintoja, joita ei ollut alun perin tarkoitus tehdä, tai antamaan itsestään aiottua enemmän tietoja. Kysymys on dark patterns -markkinointi menetelmistä, joilla kuluttajaa houkutellaan ostamaan jonkin välittömän edun avulla, esimerkiksi lupaamalla alennusta tai maksutonta palvelua. Toisaalta saatetaan pyrkiä hyödyntämään helppous-vaikeus -akselia eli lasketaan sen varaan, että päästyään pitkälle ostoprosessissa, kuluttaja ei lähde enää peruuttamaan loppumetreillä, vaikka esimerkiksi yllättäviä lisäkuluja vielä lopussa ilmaantuisikin. Kuinkahan moni kuluttaja suostuisi vaikkapa torilla ostamaan samanlaisilla ehdoilla? 

Voiko mediakasvatus auttaa heikkoa kuluttajaa? 

Hyvät media- ja kuluttajataidot ovat apuna selviytymisessä. Kuitenkin saavutettavuuden ja ymmärrettävyyden lisääminen on median ja palvelutuottamisen toimijoilla. Koko digitaalinen ekosysteemi on vastuussa siitä, että inklusiivisuus toteutuu.   

Opetuksen ja kasvatuksen toimijoiden on tärkeää olla tietoisia median ja markkinoiden ilmiöistä. Opettajat tarvitsevat tuekseen tietoa, jotta voivat jatkuvasti uudistaa opetustaan ja auttaa oppijoita hankkimaan osaamista arjenhallintaan ja tulevaisuuden työelämään. Asenteita ja ohjausta siihen, että tulevaisuuden sukupolvet osaavat tuottaa vastuullista mediasisältöä ja aidosti ihmisläheisiä digitaalisia palveluita.   

Kiitämme KAVI:n mediakasvatuksen tiimiä mielenkiintoisesta foorumista, joka antoi virikkeitä mediakasvatuksen edistämiseksi. 

Taina Mäntylä & Valpuri Kurppa
KKV Oppimisen palvelut