KKV Kampuksen ensimmäisestä keväästä hyvää palautetta   

Ei kommentteja

Avasimme maaliskuussa KKV Kampuksen, joka on digitaalinen Moodle-teknologiaan perustuva oppimisalusta, jonka tehtävillä ja harjoituksilla oppii toimimaan kuluttajansuojan mukaisesti, olipa sitten kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja.  

Kampuksen myyjänvastuun kurssit on tarkoitettu kuluttajakaupan alalla toimiville tai alaa opiskeleville, jotka tarvitsevat osaamista myyjänvastuun toteuttamiseen. Ostajan askeleet taas johdattelevat kuluttajaa oppimaan oman ostopolun eri vaiheita. 

KKV Kampus vastaa markkinoiden ajankohtaisiin osaamistarpeisiin ja tarjoaa kuluttajakaupan toimijoille mahdollisuuden kehittää kuluttajansuojaan liittyvää osaamista – tavoitteena ovat osaavammat yrittäjät ja tietoisemmat kuluttajat.  

Kokemuksia ensimmäisiltä pilotointikuukausilta 

KKV Kampuksen kevään ensimmäiset pilotointikuukaudet ovat loppusuoralla, ja ennen kesälomia olemme koonneet mukana olleilta käyttäjiltä kokemuksia kurssisisällöistä, tehtävistä ja toimivuudesta.  

Kevään aikana tulleet kouluttajien ja opettajien palautteet ja kurssiaktiivisuus kertovat onnistuneesta kokonaisuudesta: 

”Materiaali on kyllä todella selkokielistä ja opiskelijat tykkäävät käydä sitä läpi.”  

”Kiinnostavia tehtäviä ja riittävän lyhyitä videoita, jotka olivat kuitenkin informatiivisia.” 

”Helppo edetä. Paljon tietoa esitetty tiiviisti.” 

”Sopi hyvin lukion lakitiedon kurssin tuntityöskentelyksi, kun aiheena oli kuluttajankauppa.” 

KKV Kampuksen kurssit on suunniteltu peruskursseiksi ja jatkokursseiksi, joiden sisällöt soveltuvat siten erilaisille oppijoille. Käyttäjien palautteesta ilmenee, että oppimismuotoiluilla kursseilla oppiminen on ollut helppoa ja sisältöjä on ollut helppo yhdistää opiskelijoiden omaan arkeen ja tuttuihin osto- ja myyntitilanteisiin. 

Opiskelijat mukana yhteiskehittämässä 

Teimme syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana oppilaitos- ja opiskelija yhteistyötä yhteiskehittämisen menetelmin. Yhteiskehitämme kurssisisällöt käyttäjien kanssa, ja vähitellen tarjonta monipuolistuu markkinoiden ja käyttäjien tarpeiden mukaan. Saatu opiskelijapalaute kertoo sisältöjen monipuolisuudesta ja toimivuudesta:

”Tehtävät olivat toimivia ja monipuolisia. Oli mukavasti erilaisia tehtäviä ja alusta oli todella helppokäyttöinen.” 

”Tehtävät monipuolisia ja ulkoasu mielekäs! Todella kivalta näyttää! Eteneminen on nopeaa ja saa tekijälle tunteen siitä, että kehittyy ja oppii helposti!” 

Kurssitarjotin laajenee ensi syksyn aikana ja keskitymme pitämään Kampuksen sisällöt ajankohtaisina markkinoiden muutokset ja haasteet huomioiden. KKV Kampuksen pilotointi ja kehittäminen jatkuu. Kaikki kehittämisideat sisältöön ja palvelupolkuun ovat tervetulleita.  

Pysykää kuulolla ja tulkaa oppimaan kuluttajansuojasta!