Minkä opinnoissa oppii, sen työelämässä taitaa  

Ei kommentteja

Kuluttajansuojan toteutumiseen markkinoilla vaikuttaa koulutusjärjestelmän tarjoama opetus ja koulutus. 

KKV tekee valmentavaa yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa. Ajatuksena on se, että ajanmukaisen koulutuksen perusta on yhteistyötä. Oppimisen tiimi on KKV:ssa pieni toiminto, ja nojaamme vahvasti verkostomaiseen yhteistyöhön.

Olemme  hyödyntäneet tavoitteiden ja mittarien määrittelyssä kentältä tulevaa vaikuttavuuden jäsennystä, jonka mukaan vaikuttavuuden mahdollistavat  tekijät ovat:

  1. osaaminen
  2. oppiminen ja uudistumiskyky
  3. yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

Näitä tukevat viestintä ja kommunikaatio sekä yhteiskehittäminen. 

Tiimimme tehtävänä on lisätä kuluttajansuojaan liittyvää osaamista, uudistaa tarjoamaamme tietosisältöä ja pitää käyttämämme pedagogiikka nykyaikaista oppimista tukevana,  ja uudistua jatkuvasti. Tätä teemme KKV:n Oppimisen palveluissa yhdessä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa sekä vuorovaikutuksessa yhteiskunnassa laajemminkin. 

Meillä oppimisen palveluissa näemme oppimisen, opiskelijat ja heidän tekemänsä opinnäytetyöt tärkeänä tapana vaikuttaa markkinoiden toimivuuden kehittymiseen. Sen minkä opinnoissa oppii, sen työelämässä taitaa. Haluamme olla mukana oppimisen ekosysteemissä tukemassa osaajia, jotka kehittävät vastuullista kuluttajakauppaa, työelämää ja yhteiskuntaa.

KULMA-blogissa on ollut viimeisen parin vuoden aikana kirjoituksia mielenkiintoisista opinnäytetöistä:

  1. Marjo Leimio kertoo selvityksestään, miten opettajat käyttävät Ostopolku-opetusmateriaalia, minkälaisia käyttökokemuksia opettajilla on siitä ja miten opettajat kehittäisivät materiaalia edelleen. 
  2. Laurean oikeusmuotoilun opiskelijat Nita, Ada, Janne & Jenni kertovat miten ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin haetaan monipuolisesti muotoilun keinoin. 
  3. Laurean oikeusmuotoilun opiskelija Tomi Helasuo kertoo, miten asiakasymmärrystä voidaan lisätä monipuolisia muotoilun menetelmiä hyödyntämällä ja yhteiskehittämällä.
  4. Marika Fager esittelee omaa lopputyötään liittyen vaikuttajamarkkinointiin elintarvikkeiden mainonnassa.

Tule mukaan KULMAN vieraskynäkirjoittajaksi!

Kutsumme myös ensi vuoden lopputyövaiheessa olevia opiskelijoita ja heidän kouluttajiaan “antamaan ilmi” kuluttajansuojan osaamiseen liittyviä opinnäytetöitä ja projekteja, jotka kiinnostaisivat ja hyödyttäisivät KULMA:n lukijoita. Julkaisemme mielellään ”Opiskelija tutkii ”sarjassa uusia kirjoituksia. Ne voivat liittyä myyjänvastuun toteuttamiseen yrityksessä tai yhtä hyvin kuluttajataitojen opetukseen. 

Jos innostuit, ota yhteyttä KULMA:n ylläpitäjiin: oppimisenpalvelut@kkv.fi