Kuluttajakaupan toimintaympäristön muutos haastaa kuluttajan ja myyjän osaamista

Ei kommentteja

Kulman kirjoituksissa on vuoden aikana lähestytty myyjänvastuun merkitystä kuluttajakaupassa muun muassa osaamisen edistämisen, ja muiden  näkökulmien kautta.

Kysyimme syksyllä 2021 blogissa ”Millaiset valmiudet yritykselläsi on myyjänvastuuseen?” Myynti ja asiakaslähtöisyys ovat paljon muutakin kuin vain tietoa siitä, miten asiakkaan ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ja myyntiä lisätä. Kuluttaja on asiakassuhteessa koko tuotteen tai palvelun elinkaaren ajan. Tyytyväinen asiakas palaa luottavaisena myyjän kanssa kaupoille, jos myyjä on hoitanut velvoitteensa ja lupauksensa hyvin.  

Saku Lehtinen, asiantuntija AMKE ry:ssä, kirjoitti vieraskynänä teknologian kehityksestä. Esimerkiksi suoratoistopalvelut ovat mullistaneet viihteen käyttöämme viime vuosina. Vaikka toimintaympäristö onkin muuttunut, kuluttajansuojan tehtävänä on edelleen luoda luottamusta myyjän ja kuluttajan välille. Samoin koulutuksen on vastattava muuttuviin tarpeisiin niin kuluttajan, myyjän kuin yrittäjän näkökulmasta. Digitalisaation muutosvoima ei ole itse tekniikassa vaan palvelussa, joka tekee siitä käyttäjälleen helpompaa kuin mitä vielä muutama vuosikymmen osattiin edes kuvitella. Helppouden lisäksi on tärkeää muistaa myös vastuu, niin kuluttajan kuin myyjänkin. 

Hei ammattilainen – tunnetko jo myyjänvastuupolun?

Hyvä ammattitaito on yrittämisen perusedellytyksiä. Yrittäjän ammattitaitoon kuuluu myös kuluttajansuojan vaatimusten tunteminen. Asiakas ei välttämättä ole aina oikeassa, mutta myyjän tulisi olla, koska yrityksellä on vastuu lainsäädännön tuntemisesta. Jos yrityksen toiminta on luotettavaa, reilua, sujuvaa ja läpinäkyvää, ollaan jo pitkällä. Myyjän tietoisuus kuluttajakaupan pelisäännöistä näkyy kuluttajalle varmuutena ja tietojen antamisen selkeytenä, mikä lisää asiakkaiden luottamusta. Asiakaskokemus ratkaisee paljon ja tyytyväinen asiakas on onnistumisen avaintekijä, kirjoitti KKV:n johtaja Miina Ojajärvi Kulman blogissaan

Myyjänvastuulla tarkoitetaan sitä, että elinkeinonharjoittaja toimii kuluttajansuojalain velvoitteiden mukaisesti. Kuluttajakaupassa myyjänvastuu on maineen- ja riskienhallintaa. Olemme koonneet myyjänvastuun keskeiset asiat pedagogiseksi malliksi eli myyjänvastuupoluksi. Myyjänvastuupolulle on koottu kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.  Polku auttaa hahmottamaan kaikki myyntiprosessin vaiheet  liiketoimintasuunnitelman teosta alkaen markkinoinnin ja kaupanteon vaiheiden kautta jälkimarkkinointiin. Toki asiakaspalvelua unohtamatta. 

Myyjänvastuun asioita voit opiskella lisää KKV Kampuksella: www.kkv-kampus.fi