Vinkkejä syksyn opetukseen yleissivistävän koulutuksen opettajille 

Ei kommentteja

Hyvää syksyä sinulle opettaja, kuluttajakasvattaja, yrittäjyyskasvattaja, mediakasvattaja, talouskasvattaja ja yleissivistävässä koulutuksessa ja jatkuvan oppimisen kentällä toimiva. 

Kestävä kulutus on vuosia ollut kuluttajasisältöisten oppimistavoitteiden ydin. Opetus tähtää siihen, että oppijat ottavat huomioon kuluttamisen merkityksen arjen toimissa kuluttajina ja kehittyvät aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka turvaavat osaltaan elinympäristön tulevaisuuden.

Kuluttajan oikeuksien toteutuminen on keskeinen osa kestävää kulutusta. Perusteet kuluttajansuojan periaatteista on opittava jo yleissivistävässä koulutuksessa. Perusopetuksessa kehittyy niin arvopohja, asenteet kuin tiedot ja taidotkin. Näitä tarvitaan niin niin kansalaisena kuin tulevaisuuden yrittäjinä. 

KKV:lla monipuolista materiaalia opetuskäyttöön

KKV tarjoaa opettajan käyttöön niin opetuksen suunnitteluun kuin opetukseenkin tuttua ja luotettavaa tietoon perustuvaa tukimateriaalia: 

 1. KKV:n verkkosivut sisältävät kaupanteon pedagogiset mallit opetuksen tavoitteineen ja sisältöineen. Kun opetat arjentaitoja ja kansalaisuuteen sekä kuluttajuuteen liittyviä sisältöjä ota käyttöösi ostopolku.

  Jos aihepiirisi liittyy yrittäjyyteen, valitse myyjänvastuupolku. Pedagogisten polkumallien mukaan jäsennetyt opetussisällöt on purettu opetusta ohjaavien apukysymysten avulla. Niiden avulla voit suunnitella opetusta oman opetusryhmäsi tieto ja taitotasolle sopivaksi.  
   
  Lisäksi sivustolta löytyy Ostajan askeleet konseptin mukaisesti jäsennetty opetuspaketti, jossa on valmiita tehtäviä opettajan käyttöön. Se on myös tulostettavissa PDF-muodossa.  
   
  Hyödynnä ja sovella aineistoja opettamisessa, opetuksen suunnittelussa eri ikäisille oppijoille. 
 1. KKV Kampus on sähköinen oppimisympäristömme, joka on ensisijaisesti suunniteltu oppijan omatoimiseen opiskeluun. Yksinkertaisin tapa käyttää KKV Kampusta on ohjata oppijat osoitteeseen KKV Kampus ilman kirjautumista, tällöin he pääsevät käyttämään ja tutkimaan ostajan askeleet ja myyjän askeleet peruskursseja. Tämä sopii oppijoille, joilla on vielä vähäiset tietotekniset taidot ja kirjautuminen saattaa olla työlästä.

  Suosittelemme kuitenkin, että aina kun oppijaryhmän taidot antavat mahdollisuuden kirjautumiseen sitä käytetään. Etuna siinä on se, että oppija voi seurata omaa oppimistaan ja eteneminen tallentuu. Oppija voi silloin rytmittää omaa opiskeluaan ja kirjautuessaan jatkaa siitä, johon on aiemmalla kirjautumiskerralla jäänyt. 
   
  Voit käyttää KKV Kampuksen sisältöjä oppitunnilla myös opettajajohtoisesti, jolloin vain rekisteröidyt käyttäjäksi, ja aina kirjautuessasi sisään saat käyttöösi kaiken KKV Kampuksen sisällöt. Voit esimerkiksi valita lukuisista presentaatioista omaan opetukseen soveltuvan, ja näyttää valmiita esityksiä omien powerpoint esitysten laatimisen sijaan. Voitte katsoa KKV Kampukselta myös videoita tai tehdä yhdessä erilaisia digitaalisessa muodossa olevia tehtäviä osana opetuskeskusteluja.
 1. KULMA blogi ja some puolestaan sykkivät ajassa, sitä seuraamalla pysyt kärryillä kuluttajailmiöistä ja ajankohtaisista jutunjuurista oppilaisen kanssa. Lisäksi julkaisemme uusimmat oppimistehtävät aina ensimmäisenä KULMA-blogissa. Kannattaa siis liittyä Kulman seuraajaksi.

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille!