Syksyn 2022 opetusvinkit ammatillisen koulutuksen opettajille 

Ei kommentteja

Hyvää syksyä sinulle opettaja, kouluttaja, yrittäjyyskasvattaja, mediakasvattaja, talouskasvattaja ammatillisessa koulutuksessa ja jatkuvan oppimisen kentällä sekä työssäoppimisessa toimiva!

Kestävä kulutus on vuosia ollut kuluttajasisältöisten oppimistavoitteiden ydin. Myös ammatillisella toisella asteella opetus tähtää siihen, että oppijat ottavat huomioon kuluttamisen merkityksen arjen toimissa kuluttajina ja kehittyvät aktiivisiksi kansalaisiksi, jotka turvaavat osaltaan elinympäristön tulevaisuuden. 

Kestävä tulevaisuus on osana kaikkien alojen ammattitaitoa. Kuluttajan oikeuksien toteutuminen on keskeinen osa kestävää kulutusta. Markkinoiden toimijoiden kuluttajansuojan osaaminen syntyy ammatillisessa koulutuksessa. Opintojen aikana, oppitunneilla, työssä oppimassa, ammatti-identiteetin kehittyessä muodostuvat arvopohja, asenteet, tiedot ja taidot. Kuluttajansuojaan liittyvää osaamista tarvitaan niin niin kansalaisena kuin yrittäjinä tai yrityksen palveluksessa. 

Hyödynnä KKV:n materiaaleja 

KKV tarjoaa opettajien käyttöön niin opetuksen suunnitteluun kuin opetukseenkin tuttua ja luottavaan tietoon perustuvaa opetusmateriaalia. Materiaalia voi käyttää myös työssäoppimisen ohjaajat. 

 1. KKV:n oppimisen palveluiden verkkosivut sisältävät kaupanteon pedagogiset mallit opetuksen tavoitteineen ja sisältöineen. Jos opetat ammatillisella toisella asteella yhteiskuntaan ja kuluttajuuteen liittyviä sisältöjä ota käyttöösi ostopolku.  
   
  Jos aihepiirisi liittyy kuluttajakauppaan, valitse myyjänvastuupolku. Pedagogisten 
  polkumallien mukaan jäsennetyt opetussisällöt on purettu opetusta ohjaavien apukysymysten avulla. Niiden avulla voit suunnitella opetusta oman opetusryhmäsi tieto ja taitotasolle sopivaksi. Hyödynnä ja sovella aineistoja opettamisessa, opetuksen suunnittelussa eri koulutusasteille ja tietotasoille. 
 1. KKV Kampus on sähköinen oppimisympäristömme, joka on ensisijaisesti suunniteltu oppijan omatoimiseen opiskeluun. Yksinkertaisin tapa käyttää KKV Kampusta on pyytää oppijoita menemään osoitteeseen KKV Kampus ilman kirjautumista, tällöin he pääsevät käyttämään ja tutkimaan ostajan askeleet ja myyjän askeleet peruskursseja. Tämä sopii oppijoille, joilla on vielä vähäiset tietotekniset taidot ja kirjautuminen saattaa olla työlästä.  
   
  Suosittelemme kuitenkin, että aina kun oppijaryhmän taidot antavat mahdollisuuden kirjautumiseen sitä käytetään. Etuna siinä on se, että oppija voi seurata omaa oppimistaan ja eteneminen tallentuu. Oppija voi silloin rytmittää omaa opiskeluaan ja kirjautuessaan jatkaa siitä, johon on aiemmalla kirjautumiskerralla jäänyt. Kirjautumiseen riittää pelkkä sähköpostiosoite, eli se on helppoa ja vaivatonta.  
   
  Voit käyttää KKV Kampuksen sisältöjä oppitunnilla myös opettajajohtoisesti, jolloin vain rekisteröidyt käyttäjäksi ja aina kirjautuessasi sisään saat käyttöösi kaiken KKV Kampuksen sisällöt. Voit esimerkiksi valita lukuisista presentaatioista omaan opetukseen soveltuvan ja näyttää valmiita esityksiä omien powerpoint esitysten laatimisen sijaan. Voitte katsoa KKV Kampukselta myös videoita tai tehdä yhdessä erilaisia digitaalisessa muodossa olevia tehtäviä osana opetuskeskusteluja.  
   
 1. KULMA-blogissa ajankohtaisia ilmiöitä 

  Blogi ja some puolestaan sykkivät ajassa, niitä seuraamalla pysyt kärryillä kuluttajailmiöistä ja ajankohtaisista jutunjuurista oppilaisen kanssa. Blogissa kirjoittavat omien asiantuntijoidemme lisäksi monet vierailijakynäkirjoittajat, jotka tuovat mukavaa moninäkökulmaisuutta kuluttajailmiöihin. Kulma blogi kannattaa ottaa seurantaan, koska kerromme siellä aina ensimmäisenä ajankohtaisimmat uutisemme ja julkaisemme uusimmat oppimistehtävät aina ensimmäisenä KULMA-blogissa.  Näin pysyt ajassa ja saat ensimmäisenä tiedon uusista palveluistamme. 

Mukavaa syyslukukautta 2022 kaikille!