EKK:n aineiston avulla opit ja opetat digiajan kuluttajansuojaa englanniksi – tutustu!

Ei kommentteja

Kollegamme Euroopan kuluttajakeskuksesta ovat julkaisseet kiinnostavaa oppimateriaalia lapsille ja nuorille englannin kielen tunneille. Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon (ECC-Net) kuuluu 29 toimipistettä kaikissa EU-maissa, Islannissa ja Norjassa. Kuluttajakasvatusmateriaalin ECC-verkostolle on suunnitellut ja tuottaneet Ruotsin, Itävallan, Kyproksen, Kreikan, Luxemburgin, Slovakian ja Portugalin Euroopan kuluttajakeskukset. Hanke käynnistyi 2021 ja materiaali valmistui kesällä 2022. Alla ote EKK:n tiedotteesta aiheeseen liittyen ja lisätietoa materiaalista. Suosittelemme tutustumaan!

Paraikaa vietetään Euroopan nuorten teemavuotta ja sen kunniaksi Euroopan kuluttajakeskukset (European Consumer Centres Network, ECC-Net) ovat tuottaneet englanninkielistä, lapsille ja nuorille suunnattua video- ja tietovisamateriaalia, joka käsittelee muun muassa mobiilipelien sisäisiä ostoja, verkko-ostamista sekä tilausansojen ja huijausten tunnistamista. Materiaalin avulla lapset ja nuoret tutustuvat ja erilaisiin digikuluttamisen sudenkuoppiin ja oppivat, miten niitä voi välttää. Materiaalin toivotaan tavoittavan etenkin peruskoulun englanninopettajat, jotka voivat hyödyntää aineistoa alkaneen lukuvuoden aikana oppitunneilla. Materiaali on kaikkien saatavilla verkosta, eli siihen voi tutustua myös omatoimisesti ja se sopii hyvin myös vanhemman ja lapsen yhdessä tutustuttavaksi ja yhteisen keskustelun pohjaksi.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto saa aika ajoin yhteydenottoja vanhemmilta, jotka kaipaavat neuvoja lastensa kohtaamien digikuluttamisen ongelmien selvittämiseen. Vaikka lapset ja nuoret ovatkin yleisesti varsin eteviä netinkäyttäjiä ja käyttävät taitavasti erilaisia sovelluksia ja pelejä, saattavat he silti olla alttiita erilaisille verkkohuijauksille, pelien sisäisille ostoille, törmätä houkutteleviin tarjouksiin ja esimerkiksi luovuttaa henkilötietojaan ajattelematta erilaisiin visailuihin, josta ne voivat päätyä väärinkäytön kohteeksi.

Maksuton materiaali koostuu edellä kuvatun kaltaisia tilanteita käsittelevästä animoidusta videosta ja tietovisasta sekä opettajan oppaasta. Materiaali on suunniteltu lapsille ja nuorille, jotka ovat opiskelleet englantia 2 – 5 vuotta.

Video keskustelun tueksi

Neljä minuuttia kestävä animaatiovideo on jaettu kolmeen jaksoon, joissa lapset kohtaavat erilaisia kuluttamiseen liittyviä tilanteita pelatessaan mobiilipelejä. Video on suunnattu nuoremmille lapsille, ja sen kielellinen taso on helpompi. Videon tavoitteena on rohkaista lapsia keskusteluun, ja sitä voi käyttää yksinään tai yhdessä tietovisan kanssa. Keskustelua voi käydä kunkin jakson jälkeen, videossa on tätä ohjaava tauotus.

Tietovisassa on neljä osiota, joissa kuvaillaan erilaisia tilanteita, joita nuoret verkossa ja mobiilikäyttäjinä kohtaavat. Kysymykset liittyvät mobiilipeleihin, verkko-ostamiseen, verkkoalustoihin, someen, huijauksiin ja tilausansoihin. Tietovisassa tulee valita oikeat vastaukset välttääkseen kyseiset tilanteet.

Kohderyhmänä ovat nuoret, jotka ovat jo edistyneempiä englannin osaajia. Tietovisa on saatavilla verkkoversiona ja tulostettavina versioina aiheittain.

Ohjeita ja opas opettajille

Materiaaleihin kuuluu myös opettajan opas, jossa on vinkkejä tuntityöskentelyyn ja materiaalin pohjalta käytävän keskusteluun oppilaiden kanssa. Opettajat voivat itse päättää, mitä sisältöjä he käyttävät ja miten sisällöt jakautuvat eri oppitunneille – kaikkea materiaalia ei ole välttämätöntä hyödyntää, vaan voi valita esimerkiksi vain osan.

Löydät kaiken materiaalin Euroopan kuluttajakeskuksen verkkosivuilta.

Lisää tietoa ECC-verkostosta löytyy yhteiseltä verkkosivustolta eccnet.eu ja toiminnasta Suomessa osoitteesta ecc.fi.