Vastuullisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia

Ei kommentteja

FIBSin kuluttajatutkimus kartoitti, miten suomalaiset kuluttajat tekevät vastuullisia valintoja. Tutkimuksen mukaan lähes puolet vastanneista kuluttajista (46 %) pitää itseään ainakin osittain vastuullisena kuluttajana.

Yrityksien tulee tukea vastuullisia ostopäätöksiä

Vastuullisuus kiinnostaa suomalaisia kuluttajia ja se vaikuttaa ostopäätöksiin. Kuluttajat tekevät kuitenkin ostopäätöksen usein tunnepohjalta. Jotta ostopäätös pohjautuisi myös tietoon, on yritysten tarjottava sitä riittävästi. Tämä edellyttää yrityksiltä myös kuluttajansuojaan perustuvat tiedonantovelvoitteet. Tuotteesta viestiminen markkinoinnissa ja asiakaspalvelussa on avainasemassa. Kun kaupantekoon liittyvä viestiminen tapahtuu selkeästi ja luotettavasti, on se yrityksille erinomainen tapa vaikuttaa yhteiskuntaan, saada luottamusta kuluttajilta sekä kasvattaa yrityksen tulosta.

Kuluttajakaupassa tarvitaan yrityksissä osaamista, jolla kuluttajia autetaan tekemään kestäviä valintoja. Vastuullisuuden tukeminen tulee näkyä:

  • ympäristöystävällisinä laadukkaasti suunniteltuina tuotteina ja palveluina
  • tunnistettavana mainontana
  • kuluttajaystävällisininä palvelupolkuina verkkoympäristössä
  • ymmärrettävinä hintatietoina, tuotemerkintöinä sekä palvelukuvauksina
  • selkeinä kauppasopimuksina, joissa kuluttaja pysyy tietoisena, mihin on sitoutumassa
  • asiakaspalveluna, johon kuluttajan on helppo olla yhteydessä

Yrityksiltä odotetaan yhä enemmän uusia liiketoimintamalleja, jotka perustuvat tuotteiden vuokraamiseen tai kierrättämiseen ostamisen sijaan. Kuluttajat ottavat niitä mielellään käyttöönsä. Uudenlaisia liiketoimintamalleja luotaessa on erityisen tärkeää osata soveltaa kuluttajansuojan säädöksiä, niin että alusta alkaen on huomioitu erilaiset esimerkiksi kuluttajan talouteen tai terveyteen liittyvät riskit, joita uusissa innovaatioissa saattaa olla. 

Lue lisää

FIBSin kuluttajatutkimus