Pihalla raha-asioista? Luontolähtöisyys talousneuvonnassa

Ei kommentteja

Voiko raha-asioista puhua sieniretkellä, hiekkarannalla tai nuotiopaikalla? Mitä tekemistä luontolähtöisyydellä on talousneuvonnan kanssa?

Luonnossa olemisen terveyshyödyt ovat meille tuttuja: syke ja verenpaine laskevat, lihakset rentoutuvat, stressihormonit vähenevät ja vastustuskyky paranee.

Entä jos yhdistäisimme neuvonta- tai opetustilanteen ja luonnon monipuoliset hyvinvointivaikutukset ja siirtyisimme kokous- tai luokkahuoneista vaihteeksi laavuun tai polulle? Jos ryhmämme kokoontuisikin puistossa, kalliorannalla tai nuotiopaikalla? Kanssakäyminen on tällaisessa ympäristössä rennompaa kuin neljän seinän sisällä. Luonto virittää meitä yhteiselle taajuudelle, jolloin vaikeistakin asioista keskusteleminen helpottuu.

Martat tekevät ryhmämuotoista talousneuvontaa, jossa saatetaan käydä läpi hankalia ja kivuliaitakin kokemuksia. Neuvonta on toiminnallista ja keskustelevaa, ja on tärkeää, että ilmapiiri säilyy rentona. Kestävät talouspolut -hankkeessa kokeillaan erilaisia ekososiaalisia* talousneuvonnan tapoja, jolloin luontolähtöisyys on luontevaa. Ensimmäisiin ryhmiin keväällä 2022 osallistuneet aikuissosiaalityön asiakkaat kokivat, että on helpompaa puhua raha-asioista, kun paikka on kaikille neutraali.

Luontolähtöisyys on yksinkertaisimmillaan sitä, että asioita tehdään ympäristössä, joka poikkeaa totutusta. Ryhmän kanssa suunnataan sisätilojen sijaan luontopolulle tai näköalapaikalle tekemään yhdessä esimerkiksi rahankäytön tottumuksiin liittyviä tehtäviä.

Luontolähtöisyys liittyy kestävään elämäntapaan, joka kunnioittaa luontoa ja ottaa huomioon maapallon kantokyvyn rajat. Lähtökohtaisesti luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen lisää myös ihmisten hyvinvointia. Luontolähtöisyys on siis läsnä myös silloin, kun puhumme esimerkiksi kulutusvalintojemme vaikutuksesta ympäristöön. Luontolähtöisiä menetelmiä perustellaan yleensä luonnon terveyttävien vaikutusten avulla. On tärkeää kuitenkin muistaa, että emme ole ainoastaan saajapuolella: Jos luonto on meille läheinen, haluamme pitää siitä myös huolta.

Kaikilla on oikeus päästä osalliseksi luonnosta saatavasta hyvinvoinnista. Kauas omasta asuinpaikasta lähteminen ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista. Miten tuoda luonto osaksi niitä tapaamisia, joilla ei ole esimerkiksi mahdollisuutta lähteä metsään? Voisiko vaikkapa metsäkylvyn ottaakin keittiössä? Kaupungissa luontoa voi löytyä vaikkapa taloyhtiön pihapuista tai lähipuistosta. Terveiset metsästä voidaan tuoda sienisaaliin muodossa. Samalla voimme ehkä tuoda esille niitä keinoja, joilla luonnon hyvinvointivaikutuksista osalliseksi pääseminen olisi mahdollista kaikille.

*Ekososiaalisen sivistys on laaja-alainen hyvinvointikäsitys, jossa lähtökohtana on ihmiskunnan toiminta ekosysteemien kestävyyden asettamissa rajoissa. Päämääränä on ihmisarvoisen ja merkityksellisen elämän mahdollistaminen nykyisille ja tuleville sukupolville yhden maapallon rajoissa. (Kestävän kehityksen toimikunnan strategia 2022–2030)

Kirjoittaja,

Katri Pellikka, Asiantuntija, Kestävät talouspolut -hanke, Marttaliitto