Sähkön hinnan nousu tuntuu myös oppilaan arjessa – mitä siitä voi opettaa? 

Ei kommentteja

Arkemme ja kulutuksemme on nyt kriisissä. Energian hinnannousu näkyy jollakin tavalla kaikessa kulutuksessa.  

Arkipuheessa ja lööpeissä sähkön hinnan nousu on esillä koko ajan. Lapsen arjessa se näkyy ohjeina säästää sähköä. Tuttuja keinoja sähkösäästöön ovat kannen muistaminen ruokia keitettäessä, tarpeettomien sähkövalojen sammuttaminen, koko ajan pistokkeessa olevien sähköjohtojen irrottaminen. Nuorille suihkussa käynnin – eli lämpimän veden käytön – rajoittaminen voi olla perheissä pientä riitaakin tuottava ohje. Lisää tarpeellisia ohjeita löytyy esimerkiksi Motivan sivuilta. 

Sähkön ostamiseen liittyy myös monia kuluttajaoikeudellisia taitoja. Kaikesta piinallisuudesta huolimatta voi todeta, että nyt on helppo konkretisoida, mitä tarkoittaa eri sopimustyypit palveluita hankittaessa. 

Määrä-aikainen sopimus on kuluvana syksynä puhuttanut kuluttajia. Määräaikainen sähkösopimus päättyy määräajan umpeutuessa. Monilla kuluttajilla kuluvana syksynä päättynyt sähkösopimus on ollut hinnaltaan huomattavasti alempi kuin mikään sopimuksen päätyttyä tarjolla oleva vaihtoehto. Tämä tarkoittaa merkittävää nousua kotitalouksien rahamenoissa. Kuluttajien on pakko sopeutua epävarmuuteen, koska tarjolla on joko todella kalliita määräaikaisia sopimuksia tai toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia, joiden hinta voi muuttua. Määräaikainen sopimus on monista tuntunut turvalliselta, koska sopimuksessa sähkön hintaa ei voida muuttaa kesken sopimuskauden lukuun ottamatta verojen ja muiden julkisten maksujen muutoksia. 

Sopimustyyppien erojen ymmärtämisestä on hyötyä nykyisessä palveluyhteiskunnassa laajemminkin. Käyttämällä opetuksessa ilmiönä sähkösopimuksia autat myös ymmärtämään yhteiskuntaa ja kuluttajan suojaan liittyviä oikeuksia ja vastuita. Sähkön ostamisen periaatteiden tuntemisella on siirtovaikutus taloudenhallinnan ja kuluttajanoikeuksin perusteiden ymmärtämiseen laajemminkin. 

Uudempi hyödyllinen kuluttajataito, jota sähkökriisistä keskustellessa on hyvä ottaa esiin, on datan käyttö. Monella sähköyhtiöllä on oma palvelu, josta voi tarkastella oman asuntonsa sähkönkulutusta sähkösopimustietojen perusteella.  Lisäksi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ylläpitää asiakasportaalia, jonka kautta pääsee tarkastelemaan omaa sähkönkäyttöpaikkaa ja sähkösopimuksiin liittyviä tietoja riippumatta siitä, miltä toimittajalta sähkön tilaa. 

Oppilaille voi antaa tehtäväksi esimerkiksi omien huoltajien kanssa tarkastella, mitä eri kodin toiminnot kuluttavat: esimerkkeinä vaikka sähkösauna tai konsolilla pelaaminen. Omien toimien seuraaminen päivän aikana ja niiden vertaaminen tuntitasolla olevaan sähkönkulutukseen voivat auttaa hahmottamaan omaa toimintaa ja sen vaikutuksia energian käyttöön. Samassa paketissa opitaan sekä kestävän kulutuksen että taloudenhallinnan taitoja.  

Voit ohjata oppilaasi tutustumaan sopimustyyppeihin myös KKV Kampuksen ostajan askeleiden peruskurssin kolmannen askeleen tehtäviin.

Lue lisää, usein kysyttyä sähköstä.