Aktiivista oppimista kuluttajansuojasta

Ei kommentteja

 

Kuluttamiseen ja kuluttajansuojaan liittyviä asioita opetetaan kaikilla luokka-asteilla perusopetuksesta korkeakoulutukseen. Kulutusteemat esiintyvät eri oppiaineissa, laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksissa ja koulutuskokonaisuuksissa. Kuluttajansuojan opetuksessa tärkeätä on muun muassa aktivoida oppijoita toimimaan aktiivisina kuluttajina ja rakentamaan tiedollisesti oikeita oikeuksiin ja vastuisiin liittyviä perusmielikuvia. Aktiiviset oppimismenetelmät voivat parantaa opiskelijoiden kykyä soveltaa opittua omaan arkeen. 

Aktivoivien menetelmien käytön tukeminen ja edistäminen on tärkeää opetusalan pedagogista kehittämistä, jolle on laaja tarve opetuksen alalla koko koulutuksen kirjossa varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. 

Meillä KKV:n oppimisen palveluissa on viime vuosina satsattu erityisesti oppimismenetelmien kehittämiseen. Tässä muutama vinkki, joita olemme itse oivaltaneet: 

1. Käytä mediassa olevia postauksia, artikkeleita ja uutisia 

Hyviä aktivoivia keinoja on esimerkiksi mediassa olevien postausten ja artikkeleiden käyttö esimerkiksi reklamointiin liittyviä asioita voi hyvin käsitellä mediassa olevien artikkeleiden avulla Monet aikakauslehdet julkaisevat juttuja kuluttajateemoista, käytä niitä monipuolisesti. Tässä esimerkiksi Me Naiset lehden artikkeli.  

Mediaa käytettäessä muista mediakriittisyys ja se, että opetusmateriaali ei saa sekoittua mainosaineistoon.  

2. Opeta tekemällä 

Aktiivinen oppiminen tehostuu, kun oppimisen tukena käytetään opiskelijoita aktivoivia ja heidän käsitteellistä ajatteluaan kehittäviä menetelmiä, pelillistämistä, digitaalisia työkaluja oppimiseen ja opetukseen, unohtamatta hands-on-tyyppistä tekemistä.  

Oikea käsitteellinen perusmielikuva on edellytys kuluttajansuojan ilmiöiden käsittelylle ja ymmärtämiselle. Aktivoivien menetelmien käyttämisen on osoitettu vaikuttavan oppimistuloksiin parantavasti. Joten jo yleissivistävässä koulutuksessa on tärkeää kehittää kuluttajan oikeuksiin liittyvien käsitteiden oppimista. Näitä voi oppia ja opettaa KKV Kampuksen Osaamon Ostajan askeleet- ja Myyjän askeleet – peruskurssien harjoitusten avulla. 

3. Auta ajattelemaan käsitteellisesti 

KKV Kampuksen Valmentamon jatkokursseilla osto- ja myyntiprosessit on sanallistettu arkikielelle ja polkumallit auttavat ilmaisemaan vastuukysymyksiä juridisten käsitteiden lisäksi luonnollisella puhekielellä. Arkikielen avulla saadaan jäsennettyä ja selkeytettyä opiskelijan ajatteluprosessia ja monipuolistettua kuluttajansuojan periaatteiden ilmaisua. Opetuksessa kaupankäynnin juridiikan ja kuluttajansuojaan liittyvientermien selittäminen omin sanoin sääntöjen rinnalla parantavat oppijoiden käsitteellistä ymmärtämistä. 

4. Ohjaa syventämään ja päivittämään tietoa 

Kuluttajansuojaan liittyvät ilmiöt ja myös lainsäädäntö elävät ajassa. Kun tuntee peruskäsitteet, on helpompi päivittää tietojaan ja hankkia uutta osaamista. KKV Kampuksen Valmentamoon tuotetaan mikrokursseja jatkuvan oppimisen tarpeisiin. 

Kuluttajaneuvonnan sosiaalisen median kanavilla Facebookissa ja Instagramissa kerromme ajankohtaisia asioita kuluttajansuojasta ja annamme yleisiä vinkkejä kuluttajan oikeuksista.  

Kuluttaja-asianmiehen uutiskirje koostaa kuluttaja-asiamiehen kannanotot ja ratkaisut, vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet ja kuluttajaoikeuden kansainväliset virtaukset. KKV:n uutiskirjeitä voi tilata täältä.