Kuluttaja- ja talousosaaminen kestävyysmurroksessa

Ei kommentteja

Luin jokin aika sitten Helsingin Sanomista mielenkiintoisen artikkelin aikuisten joulukalenteri-ilmiöstä. Kulutustutkija Henna Syrjälän mukaan ilmiössä korostuu kuluttamisen turhamaisuuden ja vastuullisuuden välinen ristiriita. Taustalta löytyy eri suuntiin vieviä virtauksia ja vaikuttimia kolmella eri tasolla.

Makrotasolla kyse on erilaisista -keskenään ristiriitaisista – kulttuurisista virtauksista, jotka vaikuttavat ajatteluumme kuluttamisesta. Mesotasolla päätöksiimme vaikuttavat meitä lähellä olevat ryhmät, kuten ystäväpiirimme tai somekuplamme. Mikrotasolla vaikuttavia tekijöitä ovat puolestaan muun muassa käytettävissä olevan rahan määrä, houkuttelevat tarjoukset, kiire tai olotila ostohetkellä.

Kulutuspäätöksiimme tosiasiallisesti vaikuttavien eri tekijöiden tunnistaminen ja ymmärtäminen on ajankohtaista myös nyt, kun elämme erilaisten kriisien keskellä. Energiakriisi ja korkea inflaatio vaikuttavat enemmän tai vähemmän jokaisen arkeen ja haastavat totuttuja kulutustapojamme. Toisaalta käsillä on myös ekologinen kriisi, jonka ratkaisu edellyttää kokonaisvaltaisempaa yhteiskunnallista kestävyysmurrosta. Tässä murroksessa myös kuluttaja- ja talousosaaminen saavat kokonaan uusia merkityksiä ja sisältöjä.  

Kohti kestävää tulevaisuutta

Joulukalenterin lisäksi myös lukemattomissa muissa kulutusvalinnoissamme on läsnä turhamaisuuden ja vastuullisuuden ristiriita. Tätä ristiriitaa konkretisoivat hyvin myös Sitran julkaisemat seitsemän erilaista kestävän elämäntavan motivaatioprofiilia. Ymmärtämällä erilaisia motivaatiotekijöitä on mahdollista tehdä kestävistä valinnoista houkuttelevia muillekin kuin heille, joille ekologisuus on jo lähtökohtaisesti itseisarvo. Sitran mukaan keskeistä on myös arkipäiväistää kestävää elämäntapaa ja tuoda esiin se, ettei kestävämpi arki tarkoita ankeutta ja luopumista, vaan oikeasti houkuttelevia, omiin arvoihin sopivia ja motivaatiotekijöihin vastaavia mahdollisuuksia.

Kestävän elämäntavan arkipäiväistäminen edellyttää myös uutta ajattelua ja uuden oppimista. Opetushallitus on juuri julkaissut uuden verkkokokonaisuuden talous-, yrittäjyys- ja työelämäosaamisen tukemiseksi. Se tarjoaa opettajille ja muille koulutuksen ammattilaisille monipuolisia, helposti käyttöönotettavia eri toimijoiden tuottamia materiaaleja. Tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta ja toimijuutta nopeasti muuttuvassa maailmassa sekä antaa tärkeitä tulevaisuuden valmiuksia ja keinoja sietää epävarmuutta. Erityisen iloinen olen siitä, että kokonaisuudessa kuluttajuus ja talousosaaminen linkittyy vahvasti ekologiseen kestävyyteen ja kestävään tulevaisuuteen.

Minna Markkanen

Kirjoittaja työskentelee johtajana Takuusäätiössä, jossa hänen vastuualueinaan ovat talousosaaminen, verkostot ja kestävä kehitys.