Opiskelija tutkii – Vaikuttajamarkkinoinnin linjaus oikeusmuotoilukäsittelyssä 

Ei kommentteja

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) oppimisen palvelut jatkaa yhteistyötä Laurean oikeusmuotoiluopiskelijoiden kanssa myös syksyllä 2022. Yhteistyön tavoitteena on parantaa viranomaistekstien ymmärrettävyyttä monipuolisilla muotoilun menetelmillä.

Tällä kertaa muotoilun kohteena on kuluttaja-asiamiehen vuonna 2019 antama linjaus vaikuttajamarkkinoinnista. Vaikuttajamarkkinointiin törmää nykyään yhä useammin jokaisessa sosiaalisen median kanavassa. Mutta osaatko sanoa, onko mainos merkitty siten kuin pitää ja kenen vastuulla merkintä viimekädessä on?

Kuluttaja-asiamiehen antaman linjauksen tavoitteena on ohjeistaa yrityksiä ja vaikuttajia siitä, miten kaupallisesta yhteistyötä pitää kuluttajasuojalain mukaan kertoa kuluttajille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa. Ryhmämme, jonka nimi on Team Palmujen alla, tehtävänä on luoda KKV Kampukseen kurssimateriaalia vaikuttajamarkkinoinnin sääntelystä oikeusmuotoilun keinoin. Kurssimateriaalin ensisijainen kohderyhmä ovat pienyritykset, jotka tekevät yhteistyötä vaikuttajien kanssa.

Ryhmämme aloitti Laurean ammattikorkeakoulussa oikeudellisen erityisosaamisen ja oikeusmuotoilun YAMK opinnot syksyllä 2022 ja KKV:n oppimispalveluiden toimeksianto on ensimmäinen käytännön muotoilutyömme. Tiimissämme on osaamista muun muassa juridiikasta, saavutettavuusvaatimuksista ja viestinnästä. Monet ryhmästämme ovat viranomaistyössä. YAMK-opinnoissa olemme haastaneet itseämme uudenlaiseen oikeudellisten sisältöjen ilmaisuun ja muotoiluun. Oikeusmuotoilussa on kyse oikeudellisten tekstien ymmärrettävyyden lisäämisestä. Oikeusmuotoilussa hyödynnetään palvelumuotoilun työkaluja ja ajattelumalleja ja pyritään käyttäjän kannalta selkeään ilmaisuun.

Löydä ja tutki ilman ennakkoasenteita

Ihan ensimmäiseksi selvitimme perustiedot sekä Kilpailu- ja kuluttajavirastosta että vaikuttajamarkkinoinnista. Vaikuttajamarkkinointi on nimensä mukaisesti vaikuttajien tekemää markkinointia. Se voi olla sisältöyhteistyötä, mainoksia, tapahtumia, blogeja ja vlogeja. Mainoskanavina toimivat muun muassa Instagram, YouTube, TikTok, Twitch, podcastit ja Snapchat. Vaikuttajamarkkinointi on eri asia kuin pelkkä maksettu mainos sosiaalisessa mediassa.

Aluksi vaikuttajamarkkinointia pidettiin ohimenevänä ilmiönä ja sille ehkä vähän naureskeltiin. Nyt tilanne on toisin ja vaikuttajamarkkinoinnilla on iso rooli nykypäivän mainosmaailmassa.

Tutkimme sosiaalisen median kanavissa vaikuttajien tapoja merkitä kaupallinen yhteistyö. Osassa julkaisuista yhteistyö oli merkitty selkeästi ja osassa yhteistyöstä ei ollut mitään merkintää. Ennen tätä harjoitustyötä meistä ei kukaan kiinnittänyt huomiota siihen, miten hyvin kaupallinen yhteistyö oli merkitty. Nykyään se on meille ensimmäisiä asioita, mihin kiinnitämme huomiota sosiaalisen median sisällöissä.

Määritä ja ideoi

Alkuselvityksen jälkeen haastattelimme muutamaa yrittäjää ja kyselimme heidän tietämystään vaikuttajamarkkinoinnista ja siihen liittyvästä sääntelystä. Lisäksi kysyimme myös vaikuttajamarkkinointia tekevältä henkilöltä hänen näkemyksiään vaikuttajan vastuusta markkinoinnissa. Näin saimme lisää tietoa yrittäjien tietämyksestä vaikuttajamarkkinoinnin pelisäännöistä ja vaikuttajan näkemyksiä siitä, miten vaikuttajan on hyvä toimia, jotta häntä pidetään luotettavana.

Määritä ja ideoi -vaiheen tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia ideoita toimeksiannon toteuttamiseen ja valita niistä muutamia, joita työstämme teenpäin. Ideointivaiheessa olemme pohtineet muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Miten lisäämme pienyritysten tietoisuutta omasta vastuustaan vaikuttajamarkkinoinnista?
  • Miten yrittäjä hyötyy siitä, että tekee vaikuttajamarkkinointimerkinnät asianmukaisesti?
  • Mitä yrittäjä hyötyy tästä kurssista?

Ideat ovat oraalla ja muutama niistä pääsee jatkoon. Niistä kerromme sitten seuraavalla kerralla lisää.

Kirjoittajat,

Team Palmujen alla: Ilona, Jenni, Krista, Tanja ja Tiina