Kursseja ajankohtaisista ilmiöistä KKV Kampuksella – hyödynnä materiaaleja opetuksessa ja ohjauksessa! 

Ei kommentteja

Miten trendit vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen? Entä mitä ovat pimeät käytännöt? Näihin kysymyksiin olemme tuottaneet mikrokurssit KKV Kampukselle, jossa kurssit ovat saatavilla mobiilisti, nopeasti ja kätevästi, 24/7, aikaan ja paikkaan sitomatta.  

Kuluttajien käyttäytymistä ohjaavat monet trendit, joiden vaikutukset näkyvät arkipäiväisissä kulutusvalinnoissa ja -tavoissa. Kuluttajien käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä on entistä tärkeämpi ymmärtää muuttuvassa kaupallisessa toimintaympäristössä. Trendien vaikutus kuluttajien käyttäytymiseen -kurssilla kerrotaan mitä trendit oikein ovat ja miten erilaiset trendit muodostuvat. Lisäksi opitaan miten trendit ilmenevät kuluttajien käyttäytymisessä ja miksi trendit ovat tärkeitä kulutusyhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Kurssi sisältää kaksi lyhyttä webinaaria ja oppimista edistäviä harjoittelutehtäviä. Kurssi on tarkoitettu kaikille kuluttajatrendeistä kiinnostuneille ja se soveltuu myös toisen ja korkea-asteen opetukseen. 

Pimeät käytännöt ja niiden vaikutukset kuluttajan valintoihin -kurssi johdattelee oppijaa oivaltamaan, mitä tarkoitetaan pimeillä käytännöillä ja miten ne voivat vaikuttaa kuluttajan valintoihin? Käyttäjää ohjailevien suunnitteluratkaisuiden eli niin sanottujen pimeiden käytäntöjen (dark patterns) olemassaolon tiedostaminen ja niiden tunnistaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat kuluttajan valintoihin. Pimeissä käytännöissä on kyse mistä tahansa nettisivun, mobiilisovelluksen tai muun käyttöliittymän suunnittelussa toteutetusta keinosta, jolla käyttäjä saadaan tekemään jotain sellaista, jota hänen ei ollut tarkoitus tehdä. Pimeät käytännöt ovat nousseet entistä näkyvämmiksi ja saaneet erilaisia muotoja. Se, onko kyse aina kuluttajansuojalainsäädännön näkökulmasta laillisesta tai lainvastaisesta toimesta, vaihtelee. Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystään pimeistä käytänteistä. Kurssi sisältää luettavan aineiston lisäksi harjoitustehtäviä ja käytännön esimerkkejä. 

Tule itse tai ohjaa opiskelijasi KKV Kampukselle oppimaan ajankohtaisista kuluttajailmiöistä!