Pk-yritysten oppilaitosyhteistyössä on paljon mahdollisuuksia

Ei kommentteja

Yli 40 prosenttia pienistä ja keskisuurista yrityksistä tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa, osoittaa tuorein pk-yritysbarometri. Eniten yhteistyötä tehdään toisen asteen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Yhteistyö on myös selvässä kasvussa. Nyt yhteistyötä tekee 28 prosenttia pk-yrityksistä. Edellisellä kyselykerralla noin puolitoista vuotta sitten luku oli 25 prosenttia.

Edelleen yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tehdään varsin vähän yhteistyötä. Luvut olivat valitettavasti laskusuunnassa edelliseen kyselyyn verrattuna.

Alueelliset erot ovat huomattavia. Pohjois-Karjalassa koulutusyhteistyötä on eniten. Siellä lähes joka toinen yrittäjä tekee yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Sekä tarvetta että potentiaalia yhteistyön laajentamiseen ja syventämiseen on edelleen kaikilla koulutusasteilla ja koko maassa, koska osaajapula hidastaa kasvua useilla aloilla. Osaamisen päivittämistä tarvitaan jatkuvasti kaikenkokoisissa yrityksissä.

Koulutustason nostolle on tarvetta koko yhteiskunnassa

Tuoreen OECD-vertailun mukaan suomalaisten nuorten koulutustaso on laskenut keskitason alapuolelle. Kansallinen tavoitteemme siitä, että puolet ikäluokasta suorittaisi korkea-asteen tutkinnon, on karkaamassa käsistä. Tavoitteen toteutumiseksi tarvitaan työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä, erityisesti panostuksia jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien parantamiseen myös työn ohessa.

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ei aina ole tarpeeksi tietoa oppilaitosten monipuolisista työelämäpalveluista. Tarvitaan myös pk-yrityksille soveltuvia työelämän arjesta kumpuavia esimerkkejä tehdä yhteistyötä. Opettajien työelämäosaamisen ja työpaikkaohjaajien ohjausosaamisen lisäämisellä voidaan myös saada hyviä tuloksia.

Varsinkin virtuaaliset ympäristöt muuttavat koulutusta ja lisäävät osallistumisen vaihtoehtoja. Digitaalisen pedagogiikan nopeimmin kehittyvä trendi on XR-teknologian soveltaminen. Se on vielä alkuvaiheessa, mutta yleistyy vauhdilla.

Oppilaitosten ja päättäjien on syytä valmistautua tähän kehitykseen jo nyt. Suomen Yrittäjät haluaa edistää tätä. Siksi olemmekin valinneet sen seuraavan koulutusjohdon foorumimme teemaksi. Tule tutustumaan metaversumiin pioneerien johdolla ja konkreettisten esimerkkien kautta. Mukaan haluavien kannattaa toimia nopeasti. Lue lisää tapahtumasta sivuilla Koulutusjohdon foorumi – Tervetuloa Koulutusjohdon foorumiin! (yrittajat.fi).

Kirjoittaja,

Marja Vartiainen, Suomen Yrittäjät