Opiskelija vinkkaa – Kartuta kuluttajaosaamistasi tutustumalla ajankohtaisiin ilmiöihin  

Ei kommentteja

Olen aikuiskasvatustieteen opiskelija, joten opinnoissani huomioni on kohdistunut aikuisiin oppijoihin. Kuluttajaosaamista on kuitenkin tarkoitus edistää kaikenikäisten kuluttajien kohdalla. Toki on hyvä huomata, että nuoret aloittavat kuluttamisen hyvin aikaisessa vaiheessa elämäänsä mutta he ovat myös niitä tulevaisuuden kuluttajia, joiden toimintaan on jo nyt mahdollista vaikuttaa. Oli kyseessä sitten nuori tai aikuinen kuluttaja, omaa kuluttajaosaamista voi kartuttaa tutustumalla erilaisiin ajankohtaisiin ilmiöihin. Kuluttajuuden ajankohtaisista ilmiöistä oppiminen on oman osaamisen kehittämistä ja jatkuva oppiminen on tämän päivän yhteiskunnassa toimimisen edellytys. 

Olit sitten opettaja, kuluttaja-asioista kiinnostunut kuluttaja tai yrittäjä, niin ajankohtaisista ilmiöistä on tarpeen olla perillä. Mielestäni Kulma-blogin kirjoitukset esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnista, pimeistä käytännöistä ja kulutustrendeistä ovatkin oivallista luettavaa kyseisestä aiheesta. Ne auttavat oppimaan ja pitämään kuluttajatietoutta ajan tasalla. Joillekin kuluttajille esimerkiksi vaikuttajamarkkinointi ja pimeät käytännöt voivat olla vielä vieraita tai vain etäisesti tuttuja ilmiöitä, joten on hienoa, että niistä on mahdollista oppia Kulman blogikirjoituksia lukemalla. 

Blogikirjoituksessa vaikuttajamarkkinoinnista tuodaan esille vaikuttajamarkkinoinnin merkitystä pienyrittäjää ajatellen. Hyvänä huomiona kyseisessä kirjoituksessa tuodaan esille esimerkiksi se, että vaikuttajamarkkinoinnin rooli on kasvanut ja sen asianmukaiseen toteuttamiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Pimeitä käytäntöjä koskevassa blogissa puolestaan tuodaan esille erilaisten kuluttajalle haitallisten ja häntä ohjailevien suunnitteluratkaisuiden olemassaolo ja sen huomioiminen, että pimeät käytännöt voivat olla myös lainvastaisia. Haluan myös mainita kuluttajatrendeistä kirjoitetun blogin, joka avaa kuluttajatrendin käsitettä ja tuo esille esimerkiksi sen, miten trendit kuvastavat kulutusyhteiskunnan muutosta ja omaa aikaansa ja vaikuttavat kuluttajan päätöksentekoon. 

Ajankohtaisista kuluttajailmiöistä oppiminen auttaa kuluttajaa ymmärtämään omaa toimintaansa, toimimaan markkinoilla paremmin oman etunsa mukaisesti ja levittämään kuluttajatietoutta myös muille kuluttajille. Suosittelenkin ottamaan kuluttajakasvatuksen ja -osaamisen blogit seurantaan, sillä omaa kuluttajaosaamista voi kehittää tällä tavalla vaivattomasti. 

Kirjoittaja,

Tero Korhonen

Tero on toiminut korkeakouluharjoittelijana KKV:n oppimisen palveluissa syksyn 2022 ajan.