Ostajan askeleet mukaan opetukseen kevätlukukaudella 2023 – hyödynnä KKV Kampusta opetuksessa! 

Ei kommentteja

Ostajan askeleet perus- ja jatkokurssi on suunniteltu kuluttajansuojan opetukseen. Ostopolku kokoaa vaiheittain kaikki yrityksen ja asiakkaan väliseen kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.   

Ostajan askelissa ostaminen on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla. Askeleet voi jakaa esimerkiksi kevätlukukauden ajaksi käymällä kuukausittain yhden askeleen kerrallaan.  

Alla sisältöesimerkkejä eri askeleisiin liittyen:  


 

  1. Olen kuluttaja: Kuluttaminen, kuluttajan ja kansalaisen käsitteet, tunteet ja käyttäytymisen vinoumat kulutuksen taustalla  
  2. Etsin ja kohtaan mainontaa: Tiedon hankinta, mainonnan tunnistettavuus, vertailusivustot ja omien tietojen hallinta  
  3. Teen kauppoja: Kustannustietoisuus, sopimustyyppien tuntemus, oikeudet ja vastuut sopimuksen teossa, verkossa ostaminen  
  4. Käytän, kulutan ja reagoin: Oikeudet ja vastuut, reklamointi, kulujen seuranta  
  5. Päätän jatkosta: Sopimuksen päättäminen/jatkaminen, kierrätys, jälkimarkkinointi  

Eteneminen askelittain auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvät kuluttajansuojan näkökulmat.  

Peruskurssilla orientoidutaan oikeuksiin  

Ostajan askeleet -peruskurssilla oppija tutustuu kuluttajansuojan perusteisiin ja orientoituu tunnistamaan oman ostopolkunsa vaiheita. Peruskurssi pitää sisällään 5 askelta, joiden alussa löytyy perustietoa tekstinä ja diaesityksenä. Opiskelija voi opiskella itsenäisesti tai opettaja voi hyödyntää diaesityksiä luokkaopetuksessa.  

Jokaisella askeleella on alkutekstin jälkeen myös osaamista lisääviä tehtäviä. Tehtävistä on pyritty tekemään oppijoita innostavaa ja motivoivaa. Tehtävien kieli on käyttäjäystävällistä, vaikka juridinen näkökulma harjoituksissa tietenkin löytyy. 

1. Kääntökorttien avulla oppijaa pysäytetään pohtimaan käsitteitä ja niiden yhteyksiä erilaisten esimerkkien avulla. 

  2. Raahaamistehtävät auttavat hahmottamana kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä.  

3. Kuvat ja lisätietopainikkeet – tehtävä pitää sisällään syventävää tietoa käsiteltävästä aiheesta.   

Peruskurssilta kohti jatkokurssia  

Ostajan askeleet -peruskurssi on viiden mikrokurssin mittainen, jonka suoritettuaan oppija voi siirtyä kohti  taitotasoltaan haastavampaa jatkokurssia. Jatkokurssilla harjoitellaan kuluttajan toimintaympäristöä laajemmin ja syvennetään aiemmin peruskurssilla opittua.  

Suosittelemme opiskelijoiden rekisteröitymistä KKV Kampuksen käyttäjäksi, sillä kirjautumalla alustalle käyttäjäksi opiskelut tallentuvat ja näin opiskelijat voivat helposti seurata omien opiskelujen etenemistä Kampuksella.  

Tutustu KKV Kampukseen osoitteessa: www.kkv-kampus.fi