Sopimustenhallinta taloudenpidon selkäranka

Ei kommentteja


Suuri osa kulutuksestamme on digitaalista. Käytämme älylaitteita ja digitaalisia palveluita ja niiden yhdistelmiä asioidessamme verkossa. Kaikissa digitaalisissa palveluissa verkkoon kytkettyjen esineiden taustalla on joukko sopimuksia. Palvelut ja niihin liittyvät sopimukset syntyvät, niitä hallinnoidaan pääasiassa verkossa.

Ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalla pitäisi olla vapaus valita ja kilpailuttaa palveluita. Kuluttajan vapaus valita erilaisten laitteiden ja palveluiden kirjosta digitaalisia ja ei-digitaalisia palveluita on kuitenkin enää näennäinen.


Sopimustenlukutaito

Digitaalisissa palveluissa on sovittava monista seikoista. Sopimus on sitoumus käyttöehdoista. Käyttöehdot vaikuttavat niin raha-asioihin kuin omien tietojen hallintaan. Kuluttaja tarvitsee taitoja sopimusehtojen tulkitsemisessa. Solmittuaan sopimuksen kuluttaja saa laskun tai maksu veloitetaan välittömästi kuluttajalta. Palveluiden käytöstä ei välttämättä veloiteta rahaa, vaan myös data voi olla vaihdon väline. Sopimuksissa pitäisi olla maininta siitä, jos älylaite kerää käyttötietoja, joita valmistaja hyödyntää jatkossa analytiikassa ja markkinoinnissa.

Sopimusten lukutaitoa on mahdollista sisällyttää koulun opetukseen taloudelliseen lukutaitoon, medialukutaitoon ja digitaaliseen lukutaitoon. Tietysti sopimuksista puhuminen kuuluu myös kotikasvatukseen, mutta monimutkaisten sopimusten kanssa niin nuoret kuin kokeneemmatkin kuluttajat saattavat tarvita ulkopuolista apua.

Keskeiset asiat sopimuksessa ovat palvelun hinta ja maksamisen ehdot. Viime aikoina esimerkiksi sähkösopimuksista kuluttajat ovat tulleet yhä tietoisemmiksi määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen eroista.. Määräaikaisessa sopimuksessa on omat erityispiirteensä. Mitä tapahtuu, kun määräaikainen sopimus päättyy ja mitä seurauksia on sillä, jos päivittäiseen elämään vaikuttava palvelu lakkaa toimimasta tai sopimustyypin muuttuessa hinta muuttuu oleellisesti kalliimmaksi.

Kuluttajan on tärkeä ottaa selvää, milloin, millä hinnalla, ja miten sopimus on mahdollista irtisanoa ja palvelu vaihtaa toiseen. Jo ennen sopimuksen solmimista on hyvä tarkistaa, miten palvelun tarjoajan asiakaspalvelu on järjestetty. Voiko esimerkiksi tilauksen lopettaa verkon kautta vai tapahtuuko palvelun lopettaminen mahdollisesti ruuhkaisen puhelinpalvelun kautta? Sopimuksesta tulee käydä ilmi, kenellä on vastuu tietoturvasta ja palvelun päivityksistä.


Sopiminen uudenlaisena taloustaitona

Kodissa on monenlaisia sopimuksia. Ne voivat olla henkilökohtaisia, kuten älypuhelin. Sopimukset voivat liittyä laitteisiin ja talotekniikkaan Sopimus voidaan tehdä koskemaan myös palveluiden ja tavaroiden pakettia.
Kuluttaja on seuraavien kysymysten äärellä:

  • Mitä laitteita ja palveluita tarvitsen arjessani?
  • Syntyykö palveluhävikkiä?
  • Mistä kaikesta kannattaa sopia?
  • Minkä suuruinen on kuukausibudjettini?
  • Mihin kaikkeen on varaa?